Milí přátelé,

ráda bych Vám co nejupřímněji poděkovala za Vaši podporu. Již dvacet tři let se Nadaci ADRA – především díky Vám, našim příznivcům – daří naplňovat poslání, které vložili zakladatelé do jejího loga. Ve třech postavičkách obepínajících zeměkouli je vyjádřeno přání být prostředníkem mezi těmi, kdo pomoc potřebují, a těmi, kdo ji mohou poskytnout. A jste to právě Vy, kdo nadaci umožňuje být oním mostem, který tyto dva světy spojuje.

Co přinesl rok 2015

Co se nám v tomto roce podařilo? Na jaře jsme v rámci grantového řízení rozdělili 700 tis. Kč mezi 19 neziskových subjektů, které se věnují dobrovolnictví a hospicové péči, a na podporu činnosti dalších 14 veřejně prospěšných organizací jsme věnovali 1 476 tis. Kč.

Ela DvořáčkováVelkou radost nám letos dělala také pomoc jednotlivcům. V rámci veřejné sbírky,,Pomáhat může každý“, jejímž cílem je získat finanční prostředky na pomoc dětem, dospělým, seniorům a rodinám v České republice, které se kvůli špatné zdravotní či sociální situaci nebo mimořádné události (např. požáru) ocitli v kritickém životním období, jsme díky štědrosti dárců mohli uhradit např. nákup moderního řečového procesoru ke kochleárnímu implantátu za více než 120 tis. Kč pro Jakuba Halbrštáta nebo přispět téměř 37 tis. Kč na pořízení rehabilitačních a zdravotnických pomůcek pro handicapovanou Elu Dvořáčkovou.

Dalších 100 tis. Kč obdrželi Jandovi, táta Martin a jeho 1,5 letá dcera Eliška, na překlenutí finanční tísně, do níž se dostali poté, co při autonehodě zahynula těhotná manželka pana Jandy a její maminka.

Honzík VacekPřes 1 500 tis. Kč se podařilo získat na experimentální léčbu pětiletého Honzíka Vacka, který je už dva roky ve stavu vigilního kómatu, bojuje s poúrazovou epilepsií, má tracheostomii a sondu do bříška na podávání stravy. Vyžaduje tak nepřetržitou péči, kterou mu oba rodiče s láskou doma poskytují.

Tyto čtyři stručné příklady reprezentují jen zlomek podpořených. Za každým příběhem se skrývají konkrétní lidé s pohnutým osudem, kterým společně pomáháme zlepšovat jejich život. Děkujeme Vám za to! 

A pokud víte o někom ve svém okolí, o kom si  myslíte,  že  by  potřeboval  právě  naši pomoc, řekněte mu o nás, nebo nám napište na nadace@adra.cz. Zabýváme se každou žádostí, kterou obdržíme.

10. ročník Ceny Michala Velíška

Cena Michala VelíškaNezaháleli jsme ani na podzim. Ten byl pro nás opět ve znamení Ceny  Michala  Velíška.  Letos  se  konal  již 10. ročník a toto ocenění odvahy, slušnosti a statečnosti získal Jiří Nesázal, který tváří v tvář střelci, jenž právě zabil osm lidí v uherskobrodské restauraci, neváhal a zachránil život nejen sobě, ale i dvěma dalším osobám. S velkým potěšením jsme poděkovali a předali ocenění i dětem, které přes svůj velmi nízký věk (4,5-15 let) dokázaly svou pohotovostí, rozhodností a statečností zachránit lidské zdraví nebo životy, a staly se tak nejen vzory pro své vrstevníky, ale i příkladem pro dospělé.

Na závěr mi, prosím, dovolte, abych Vám popřála krásné vánoční svátky plné lásky a pohody a do nového roku sílu ke zvládání našich každodenních povinností a hodně zdraví a radosti.

A pokud byste chtěli začít rok 2016 s dobrým pocitem, můžete už teď podpořit některé z těch, kteří potřebují naši pomoc. Jejich seznam naleznete zde. A kdybyste se nemohli rozhodnout, není nic jednoduššího než zaslat dar bez použití variabilního symbolu na číslo účtu 57333375/0300. Prostředky, které se zde shromáždí, tvoří fond, z něhož průběžně podporujeme potřebné.

Ještě jednou Vám moc děkuji za Vaši ochotu a štědrost!

Miroslava Žaludová

předsedkyně správní rady Nadace ADRA