O tom, že pomáhat druhým není pro všechny cizím pojmem, nás přesvědčil narůstající zájem o dobrovolnictví i v loňském roce 2011. Díky tomu jsme byli schopni organizovat různé sbírky a činnosti, do kterých se zapojili také studenti středních a vysokých škol. Kromě tradičních veřejných sbírek se uskutečnil sběr autolékárniček pro vesnici Itibo v Keni a Velikonoční sbírka. Proběhly akce „Setkání všech generací“ a „Dobrovolnictví od začátku do konce“, kde jsme prezentovali činnost Dobrovolnického centra ADRA .

Většina našich dobrovolníků se věnuje individuální práci s klienty sociálních zařízení. Dochází za seniory a zdravotně postiženými do přijímacích organizací, kde se snaží klientům zpříjemnit jejich volný čas. Ať už jednotlivcům četbou, vycházkami, tak při různých speciálních programech pro skupiny, jak je tomu například v Náměšti na Hané, kde jsou pořádány zeměpisné prezentace. V Domově pro seniory v Soběsukách probíhá poslech hudby, v CSSP na Lidické ulici pomáhají naši dobrovolníci s provozem kavárničky a v Domově důchodců na Nerudově ulici je připraven pro seniory počítačový kroužek.

Mezi naše čtyřnohé dobrovolníky pejsky Ariho a Apolenku přibyli po úspěšném absolvování povahových zkoušek i dobrman Amir a kříženec Keny. Ti se svými majiteli navštěvují klienty organizací a dělají jim společnost.

Nadále pokračuje projekt „Život s oka mžiky“, kdy za pomoci speciálního počítače ovládaného očima může paní Marcela tvořit a zapisovat básně. Díky aktivitě jedné dobrovolnice byla v roce 2011 vydána i sbírka básní „Verše jako kostky cukru do kávy“.

V rámci Olomouckého kraje proběhlo 12.12. 2011  na Konferenci o dobrovolnictví   předávání cen „Křesadla“. Ocenění pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci, obdrželi i dva z našich dobrovolníků. V kategorii zdravotní oblast to byla PhDr. Ludmila Nováčková. Ta od samého počátku vzniku Dobrovolnického centra (2006) dochází za pacienty do Hospice na Sv. Kopečku a poskytuje jim podporu v posledních chvílích života. Pro pacienty, kterým to zdravotní stav dovolí, připravuje hudební programy. Druhým oceněným v kategorii sociální byl Ing. Václav Ságl, který od roku 2008 navštěvuje uživatele Domu seniorů FRANTIŠEK v Náměšti na Hané, pro něž  pořádá zajímavé prezentace, vyprávění o zážitcích ze svých cest, doprovází je na výlety do okolí a připravuje pro seniory originální dárky.

V žádném případě nesmíme opomenout naše sponzory, bez jejichž pomoci by nemohly být mnohé akce realizovány. V loňském roce naši činnost podporovalo MV ČR, Město Prostějov, Sezako Prostějov, s.r.o., Olomoucký kraj, Hanácko-horácký rozhled a další dárci.  Poděkování patří samozřejmě všem, kteří nám opět pomáhali a těšíme se na další spolupráci v roce 2012 ať již s našimi stávajícími dobrovolníky a sponzory, tak i s novými, které rádi uvítáme.

Petra Kurfürstová

Dobrovolnické centrum ADRA v Prostějově

www.adraprostejov.cz