I letos si můžete své dary za rok 2022 odečíst od základu daně v daňovém přiznání. Potřebujete pouze potvrzení o daru, které všem našim dárcům a dárkyním automaticky rozešleme ve druhé polovině ledna. Musíme ale znát veškeré údaje, které k potvrzení potřebujeme.

Dary přes Darujme, ADRA Dárek či Minci denně

Pokud jste nám svůj dar poslali přes dárcovský portál Darujme.cz, e-shop ADRA Dárek či prostřednictvím programu pravidelného dárcovství Mince denně, nemusíte se o nic starat. Všechny údaje potřebné k potvrzení jste již zadávali v přihlášce do programu či při zadávání daru.

Dary běžným převodem či jiným způsobem (bez uvedení kontaktních údajů)

Pokud jste váš dar zaslali běžným převodem či jiným způsobem aniž byste přitom vyplňovali své kontaktní údaje, vyplňte prosím tento formulář:

Kdo má nárok na odečtení daru

Nárok na odečtení daru ze základu daně mají na základě zákona o daních z příjmů tyto osoby: 

Fyzické osoby 

Podle zákona o daních z příjmu mají nárok na odečtení daru ze základu daně všechny fyzické osoby, „pokud jejich úhrnná hodnota v kalendářním roce přesáhne 2 % ze základu daně nebo činí alespoň 1000,- Kč“. Nově lze odečíst až 30 % ze základu daně. 

 Právnické osoby 

U právnických osob lze hodnotu daru odečíst od základu daně pouze v případě, kdy hodnota jednoho daru činí alespoň 2000,- Kč

Fyzické i právnické osoby si mohou odečíst až 30% ze základu daně (zákon č. 128/2022 Sb. o opatřeních v oblasti daní v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, § 1). Nenechte se prosím zmást názvem zákona. Daňový základ lze snížit uplatněním darů poskytnutých na jakékoliv účely. Tedy na jakoukoli pomoc i jinde ve světě nebo v ČR.

V případě jakýchkoli dotazů se na nás můžete obrátit na e-mailové adrese potvrzeni@adra.cz 

 Děkujeme, že jste i v loňském roce pomáhali s námi.