Potvrzení o daru, které budeme rozesílat ke konci ledna, můžete zahrnout do svého daňového přiznání a o výši daru se Vám sníží daňový základ.

Potvrzení o daru za rok 2018 zašleme automaticky každému dárci, na kterého máme kontaktní údaje a který nám věnoval dar během loňského roku. O potvrzení tedy není třeba žádat. Dokument odesíláme elektronicky, příp. poštou podle Vámi poskytnutých kontaktních údajů. Pokud toto potvrzení neobdržíte e-mailem do počátku února 2019, příp. si nejste jisti, zda Vaše správné kontaktní údaje máme k dispozici, napište přímo paní účetní nadace: lenka.urbanova@adra.cz, která tato potvrzení rozesílá, příp. do naší kanceláře: nadace@adra.cz.

Rádi bychom Vám poděkovali, že jste v uplynulém roce posílali svoje dary nejen na podporu těch, kteří se bez cizí pomoci neobejdou, ale i na realizaci dalších našich aktivit. Mnohým z Vás děkujeme i za dlouholetou věrnost. Obdržené dary vnímáme jako projev Vaší solidarity a sounáležitosti s bližními, kteří potřebují vedle finanční pomoci též ujistit, že nejsou na svůj problém sami. Získají tak díky Vám novou naději, sílu a chuť jít dál.

Moc bychom si přáli, aby spolupráce s Vámi pokračovala i v tomto roce. Vážíme si jí a rádi bychom, abyste věděli, že pomáhat můžeme hlavně proto, že Vy pomáháte nám. Již celých 26 let!