Po dlouhé sedmihodinové cestě v neděli doputovala do zdravotnického střediska Itibo v Keni další skupina pěti studentů Lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Čeká je zde měsíční stáž. Jako obvykle je doprovází dva zkušení lékaři, zubařka a specialistka ORL.   

ADRA provozuje zdravotnické středisko Itibo již od roku 2006, dva roky nato začala ve spolupráci s LF UK organizovat pravidelné stáže studentů medicíny přímo ve středisku. Studenti si zde v praxi mohou vyzkoušet širokou škálu činností – práci na ambulanci, kde se setkají s chorobami, které jsou již v českých podmínkách považovány za raritní, v porodnici, ale i při realizaci osvětových programů zaměřených na problematiku HIV/AIDS, plánovaného rodičovství, očkování atd.

Studenti nyní také mají možnost rozšířit své zkušenosti i o ošetřování pacientů vyžadujících intenzivní péči, neboť v roce 2011 bylo ve středisku vybudováno lůžkové oddělení s jednotkou intenzivní péče. Jedná se hlavně o děti nemocné malárií, těžce podvyživené děti nebo dospělé se závažnými infekčními chorobami.

Medici v akci