Stejně jako při první vlně pandemie se dobrovolníci humanitární organizace ADRA zapojují do pomoci potřebným. Nakupují pro seniory a lidi v karanténě, vyzvedávají léky, doučují dětí. Nebrání se ale ani pomoci s úklidem nebo třeba v prádelnách.  Jako naléhavá se nově ukazuje i potřeba dobrovolné služby v rámci sociálních a zdravotních zařízení, jejichž pracovníci jsou často přetížení. 

ADRA má patnáct dobrovolnických center po celé České republice. Požadavky na dobrovolníky se v jednotlivých regionech liší dle situace. Nejčastěji je poptávka po dobrovolnících v rámci zdravotních a sociálních zařízení, kde dobrovolníci pomáhají zvládnout situaci při nedostatku zaměstnanců. Dobrovolníci zde tráví čas s klienty, povzbuzují je, ale vypomáhají personálu například i v kuchyních, či prádelnách. Nejvíce dobrovolníků takto působí v Moravskoslezském kraji, kde se tamější dobrovolnická centra ve spolupráci s vedením kraje a společností Heimstaden zapojila do iniciativy #bosmepartyja. V rámci této iniciativy jsme proškolili okolo sta dobrovolníků a v současné době vyhodnocujeme požadavky z více než třiceti zařízení. Dobrovolníci docházejí do domovů pro seniory v Havířově, Ostravě a Frýdku-Místku, ale také třeba v Praze. 

V Jihočeském kraji jsme spojili síly s dalšími organizacemi, jako je Charita, Diakonie či Český červený kříž. Naši dobrovolníci pomáhají například se zajištěním provozu dočasného zařízení pro klienty sociálních služeb po propuštění z nemocnice nebo lidem, kteří se ocitli v karanténě, zajišťují nákupy a další nezbytné záležitosti. V Příbrami dobrovolníci pomáhají s doučováním dětí. V Brně dobrovolníci posílají seniorům pohledy, pomáhají jim při telefonování s tablety a ve spolupráci s Jihomoravským krajem se zapojují v sociálních zařízeních do pomoci za chybějící personál. V Turnově a okolí pak za podpory Libereckého kraje zajišťují nákupy a léky.

Další skupinou, které se snažíme pomáhat, jsou lidé, kteří se vinou nynější situace ocitli v izolaci či osamění. Snažíme se s nimi komunikovat alespoň zprostředkovaně na dálku telefonicky či přes internet a ulehčit jim v této těžké situaci. Pro mnohé totiž vynucená samota představuje psychickou zátěž. 

Jsme vděční za všechny dobrovolníky, kteří jsou i v této době ochotni věnovat svůj čas na pomoc těm, kteří to potřebují. 

Pokud byste chtěli práci organizace ADRA při druhé vlně Covid-19 podpořit, můžete přispět na účet veřejné sbírky 66888866/0300 pod variabilním symbolem 111. Všem dárcům děkujeme.