Je tomu již pět měsíců, co hurikán Irma, udeřil rychlostí téměř 300 km/h na Britské panenské ostrovy ležící uprostřed Karibiku. Zelený tropický ostrov Tortola se přes noc proměnil v hromadu sutin, ze které místy vystupují poničené domy a školy. V důsledku zuřící bouře byl vyhlášen nouzový stav, který trval až do 22. prosince. S následky přírodní katastrofy se ale téměř 30 000 místních obyvatel teprve vyrovnává.

ADRA byla jedním z hlavních aktérů, který v oblasti působili bezprostředně po odeznění hurikánu. Primárně jsme se zaměřili na potravinovou pomoc. V prvních týdnech jsme distribuovali 500 potravinových balíčků nejpotřebnějším rodinám. Další oblastí naší působnosti byla prevence vzniku epidemií tropických nemocí. V říjnu jsme společně s UNICEF realizovali vzdělávací projekt pro děti, probíhající v provizorních vzdělávacích zařízeních, který se zaměřoval na prevenci malárie a dalších nakažlivých chorob. Hygienické podmínky společně s UNICEF i v současnosti nadále monitorujeme a vyhodnocujeme.

Mimoto jsme se distribuovali síťky proti komárům, které byly doručené 1000 rodinám po dvou kusech. Výskyt malárie se daří držet pod kontrolou také díky pravidelným plošným postřikům rizikových oblastí.

Jedním z nejzásadnějších problémů, které po hurikánu vyvstaly, je nezměrná škoda na budovách. Téměř 70 % budov je poničených a má narušenou statiku a střechu. Domy jsou tak mnohdy neobyvatelné a to včetně budov veřejných. Školy tak byly přesunuty do provizorních přístřešků, kde ADRA společně s dalšími partnery zajistila dětem přísun pitné vody a zároveň elektřinu.

V současnosti probíhá odklízení sutin z prostor školních budov, které zajišťují místní mladí a nezaměstnaní obyvatelé za určitý peněžní obnos. ADRA aktivity koordinuje a zajišťuje dodání pracovního náčiní.

Díky úžasné podpoře českých dárců putovalo do karibské oblasti od Adry Česká republika 430 078 Kč. Situace na souostroví se tak i díky Vaší pomoci postupně stabilizovala.

Chtěli bychom Vám proto za místní obyvatele poděkovat za Vaši důvěru a podporu.

 

 

 

 

 

–