Začátek roku bývá často časem bilancování. I my jsme se do něj pustili a i když pro Vás – stejně jako každý rok – připravujeme výroční zprávu za rok 2015 s více detaily, dovolte nám už nyní stručně shrnout, co jsme loni společně dokázali. Bez Vaší podpory by naše pomoc doma i v zahraničí nebyla vůbec možná. Děkujeme!

Díky Vám mohlo v roce 2015 chodit do školy v Bangladéši více než 1 300 dětí. V Moldavsku jsme zahájili školící a osvětové aktivity na snižování předsudků vůči dětem se zvláštními potřebami. Senioři v České republice, ale ani děti z dětských domovů a lidé v nemocnicích, nemuseli být osamělí: společně jsme zprostředkovali více než 24 000 návštěv dobrovolníků k lidem, kteří by jinak trávili čas sami. Lidé v Nepálu, kteří během loňského zemětřesení přišli o všechno, dostali díky Vaší podpoře okamžitou pomoc. V loňském roce jsme se pustili také do boje proti dětské podvýživě v Kambodži. Bez Vašeho přispění bychom od kambodžských maminek, jejichž děti díky našemu projektu dostávají kvalitnější stravu a nehrozí jim tak podvýživa, neslyšeli věty jako: „Můj syn už tolik nebrečí.“ Díky Vám také můžeme pomáhat budovat šanci pro mladé lidi v zatím velmi křehké demokracii v Barmě. Na Ukrajině jsme celý rok podávali pomocnou ruku vnitřním uprchlíkům, mezi nimi i 300 dětí, pro které jsme pořádali volnočasové aktivity, abychom zmírnili jejich psychickou zátěž. Uprchlické komunity jsme podpořili i v Iráku. Díky Vám jsme mohli vyrobit CD plné pohádek, říkanek a písniček – Do Sýrie nejen za pohádkou. Udělali jste tak radost nejen českým dětem, ale i malým syrským uprchlíkům v Libanonu. Právě k nim poputuje výtěžek z CD. Přispěli jsme také ke zlepšení zdravotní péče v Etiopii a v Keni. A to vše je jen střípek toho, co jsme společně dokázali.

Děkujeme, že jste tu celý rok byli s námi.