V posledních týdnech jsme sice nejvíce času věnovali výroční zprávě za rok 2017 a GDPR, ale nezapomínali jsme ani na pomoc potřebným.

Vše zásadní, čím jsme se zabývali v uplynulém roce, jsme zahrnuli do výroční zprávy. Domníváme se však, že se naše činnost nedá vyjádřit a hodnotit pouze sumou získaných a rozdělených peněz či podle údajů v procentech, diagramech či analýzou trendů. Podle nás jsou uvedená čísla hlavně svědectvím lidské účasti, opaku lhostejnosti a egoismu. Za vším jsou navíc zcela konkrétní lidé: chápající a štědří dárci – jednotlivci, firmy a společnosti – a jedinečné osudy obdarovaných. Jsme rádi, že jsme mohli být jejich prostředníkem.

S účinností od 25. května 2018 se nová úprava ochrany osobních údajů, tzv. GDPR, týká všech, kdo pracují s údaji uživatelů (místo zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů). Nadace ADRA proto přijala nutná opatření, která se nejčastěji týkají veřejné sbírky (nové tiskopisy žádostí o podporu) a Ceny Michala Velíška (nominační formulář). Prosím, věnujte jim proto svou pozornost.

Letos se na nás obrátilo 67 nových žadatelů o nadační příspěvek, z nichž jsme v 17 případech pomoc schválili. Pokračujeme samozřejmě v podpoře 21 dětí, dospělých či celých rodin z předchozích let, blíže zde. Od počátku roku jsme pak mezi potřebné rozdělili částku 630.742 Kč, blíže zde.

Vážíme si každého druhu spolupráce, součinnosti a pomoci všech našich dárců a sponzorů. Byli bychom rádi, abyste věděli, že pomáhat můžeme jen proto, že Vy pomáháte nám a s námi. Děkujeme Vám.