Programem pro dospělé provázela část týmu BangBaby: Jarmila Szkutová, Šárka Hejnáková a Radomír Špinka. Během šesti hodin se dárci, jejich rodiny a známí mohli seznámit jak s činností Adry, tak se současným děním v programu BangBaby, i s budoucími plány. Mohli také poznat všemi smysly Bangladéš a život v něm – viděli fotografie z Bangladéše, slyšeli různé zajímavé informace, mohli si ohmatat předměty z Bangladéše, přivonět i ochutnat bangladéšských jídel. Prostor měli také dárci se svými příspěvky a otázkami. Přátelskou atmosféru podpořili dárci přinesenými dobrotami ze svých kuchyní, nechyběly ani vynikající valašské frgále.

Děti byly programem, který byl pro ně připraven, tak zaujaty, že se jim nechtělo program přerušovat ani oběděm. Byly ovšem přesvědčeny, že jejich průvodkyně se musí najíst a oběd si pak užily ve společnosti svých rodin.

A co je to tedy ektara? Je to jednostrunný hudební nástroj, který se v Bangladéši, ale nejen tam, používá.

Rádi bychom poděkovali všem, kteří se účastnili příprav a organizace setkání, všem účastníkům setkání a hlavně všem dárcům programu BangBaby, díky kterým podobná setkání mají smysl.