Zatímco ekonomický rozvoj Myanmaru (Barmy) po zformování demokratické vlády v roce 2016 pokračuje, politické reformy a mírová vyjednávání zatím probíhají spíše pozvolna. Myanmar je i nadále zmítán vnitřními etnickými konflikty i přírodními katastrofami, které ničí místní infrastrukturu. Největší potřeba humanitární pomoci je v těžko dostupných a izolovaných oblastech, jež nejsou pod kontrolou vlády a kde se čistě zahraniční organizace těžko orientují. Právě proto je velmi důležitá pomoc Adry, která má na místě pobočku, jež má s implementací projektů v odlehlých vesnicích zkušenosti.

V Myanmaru jsme v loňském roce 2018 pomohli opravit infrastrukturu v 18 vesnicích, ve kterých žije přibližně 10 tisíc obyvatel nejvíce postižených přírodními katastrofami. Důraz byl kladen na opravení lávek a mostů, které spojují  těžko dostupné horské oblasti. Na fotografii vlevo si můžete prohlédnout, jak jedno z míst, kde jsme pomáhali, vypadalo před projektem a po jeho ukončení.

V těchto aktivitách budeme pokračovat i letos, kdy vybereme dalších 12 postižených vesnic a do projektu zapojíme až 720 domácností, a to skrze metodu veřejných prací (Cash for Work).

Projekt v tomto roce doplníme i o další aktivity zaměřené na vzdělávání pro děti vnitřně vysídlených osob. Rodiny těchto dětí, žijící v provizorních táborech, se stále nemohou vrátit do svých domovů. Hrozí jim obchod s bílým masem či rizika související s nášlapnými minami, děti jsou vystaveny nucenému rektrutování do armády.

Většina táborů pro vnitřně přesídlené osoby nebyla navržena pro dlouhodobé obývání. Přesto v nich některé rodiny přebývají již více než čtyři roky. Narůstá zde tak počet negramotných dětí bez přístupu ke vzdělání. V tomto roce proto nabídneme finanční stipendium na školní docházku pro 392 dětí.

Pomozte s námi lidem v nouzi v Myanmaru skrze eDonation: https://www.adra.cz/edonation/detail-projektu/id/41

Můžete zde zakoupit materiál na obnovu mostů nebo měsíční školní docházku pro myanmarské školáky.

Nebo přispějte prostřednictvím bankovního převodu: 66888866/0300, v.s. 161

Projekt „Zlepšení přístupu ke vzdělání a obnova živobytí metodami Cash for Education a Cash for Work v rámci Kačjinského a Čjinského státu, Myanmar“ je podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci humanitární pomoci poskytované do zahraničí.