Dle aktuálního průzkumu humanitární organizace ADRA realizovaném společností STEM/MARK přispívá na charitu více než polovina Čechů (53 procent). Trvalý platební příkaz na pravidelnou podporu charitativních projektů, která je pro neziskový sektor nejcennější, mají nastaveni jen dva lidé ze sta. Alespoň jednou měsíčně přispívá pouze 6 procent obyvatel v ČR. Průzkum dále ukázal, že třetinu lidí nezajímá, jak jsou jejich příspěvky využity. K podpoře pravidelného dárcovství chce přispět i mediální kampaň organizace ADRA „Mince denně“. Její ambicí je podpořit dárcovský program organizace ADRA Mince denně a motivovat veřejnost k pravidelnému dárcovství, díky kterému mohou neziskové organizace efektivněji plánovat svou činnost.

Promítla se ekonomická krize do ochoty české veřejnosti darovat? Podle výsledků průzkumu ovlivnila špatná ekonomická situace pouze třetinu lidí, kteří dávají méně, nebo přestali dávat úplně. Polovina respondentů si ale nemyslí, že krize jejich rozhodnutí darovat finanční prostředky ovlivnila.

Češi většinou darují lidem postiženým přírodní nebo humanitární katastrofou, a to jak prostřednictvím dárcovských SMS, tak on-line nebo přímou platbou na účet. Pro rozvoj a dlouhodobou udržitelnost veřejně prospěšných projektů je ale velmi důležité, aby česká veřejnost začala vnímat pravidelnou podporu charitativních projektů jako přirozenou věc, podobně jako tomu je v západních zemích,“ říká Klára Šplíchalová, ředitelka Fóra dárců.

Cílem průzkumu také bylo zjistit, jak důležitá je pro dárce zpětná vazba k tomu, jakým způsobem byl jejich finanční příspěvek využit. Překvapivé je, že pouze třetina z těch, kteří na charitu přispívají, dále zjišťují, jak bylo s darem naloženo. Jako nejčastější způsoby kontroly využití daru dárci uvádí sledování informací v masmédiích či na webových stránkách organizace. Více než polovině lidí (54%), kteří někdy přispívají, vadí, když nezisková organizace využije jejich dar na svůj provoz. „Když dobročinné organizace žádají veřejnost o finanční podporu, měly by také umět svým dárcům ukázat, kam peníze putovaly a jak byly využity. Díky tomu mohou se svými podporovateli budovat dobré vztahy založené na transparentnosti a důvěře,“ dodává k výsledkům průzkumu Klára Šplíchalová.

Pravidelné dárcovství je podle ředitele humanitární organizace ADRA Jana Bárty pro budoucnost neziskových organizací klíčové. „Těm, kteří to potřebují, pomáháme doma i ve světě dlouhodobě, nejen při velkých katastrofách. Širší základna pravidelných dárců znamená pro Adru i jiné neziskové organizace možnost zůstat flexibilní, lépe plánovat a zároveň se věnovat dlouhodobým projektům,“ vysvětluje Jan Bárta.

Do dárcovského programu Mince denně se zájemci mohou zapojit vyplněním jednoduchého on-line formuláře na webových stránkách WWW.MINCEDENNE.CZ. Dárci mohou přispívat od pomyslné koruny denně – 30 korun měsíčně. „Chceme vyjít vstříc všem, kteří jsou ochotni přispívat častěji a v menších částkách,“ dodává Jan Bárta. Finanční prostředky získané v programu Mince denně jsou děleny na třetiny: 1/3 je určena na realizaci projektů v České republice, 1/3 putuje na realizaci rozvojových projektů a okamžité pomoci v zahraničí a 1/3 slouží k zajištění zázemí a podpory dalšího rozvoje organizace ADRA. V loňském roce například díky příspěvkům od pravidelných dárců mohla pokračovat rekonstrukce zdravotnického střediska v keňském Itibu, kde organizace ADRA působí již od roku 2006.

O průzkumu:

Průzkumu se zúčastnilo 1088 respondentů starších 15 let z celé ČR. Data jsou reprezentativní dle struktury populace v ČR z hlediska pohlaví, věku, kraje, velikosti místa bydliště a vzdělání. Sběr dat proběhl 6.  až 15. dubna 2012.