Centrum Čalantika poctila na konci září vzácná návštěva. Navštívil ho velvyslanec České republiky v Indii, Miloslav Stašek. „Velmi bych vám přál, abyste mohli chodit do školy i nadále, získat vzdělání a aby se z vás stali úspěšní lidé,“ podpořil diplomat děti ze slumu při své návštěvě.

Děti přivítaly českého velvyslance tradiční písní, předaly mu květiny a vyrobily pro něj také nápisy „Vítejte“ v českém a anglickém jazyce i v bengálštině. Velvyslanec na oplátku dětem daroval praktické balíčky s hygienickými potřebami pro každodenní hygienu doma. Součástí vzdělávání, kterého se dětem ve slumovém centru dostává, je totiž i osvěta v oblasti hygienických návyků. Děti se učí čistit si zuby, mýt si ruce mýdlem, česat se a přicházet do školy čisté a upravené.

Děti vítaly velvyslance Miloslava Staška českými nápisy.Kvůli nedostatku času nemohl český velvyslanec navštívit kurzy gramotnosti pro dospělé, které se odehrávají přímo ve slumu Čalantika, měl však možnost se alespoň v centru setkat se ženami, které se kurzů účastní a které se s ním podělily o to, jak jim centrum pomáhá. Většina žen z Čalantiky v dětství do školy nikdy nechodila a nikdy se tedy nenaučily číst ani psát. Dnes už se, díky kurzu gramotnosti, umí podepsat, přečtou řadu nápisů a zvládají i základní počty. Ženy, které už nevěřily tomu, že se by někdy číst a psát naučily, jsou do učení skutečně zapálené. Získáním vzdělání jsou zároveň ještě více motivované k tomu, aby i svoje děti podporovaly k získání řádného vzdělání.

Se svou  radostí ohledně možnosti chodit do školy se českému velvyslanci svěřil i jeden ze školáků z Čalantiky, desetiletý Emon, který se naučil číst a psát až před rokem v centru Čalantika. Nyní navštěvuje běžnou státní školu a do centra dochází jen v odpoledních hodinách na doučování.

České velvyslanectví v Indii (pod něž spadá i Bangladéš), spolu s MZV ČR, podpořilo v tomto roce centrum Čalantika organizace ADRA formou malého lokálního grantu v hodnotě 250 tisíc Kč. „Díky této podpoře jsme mohli v centru zajistit některé další podpůrné aktivity pro rodiče, zvláště kurzy gramotnosti, šití a výživy pro maminky dětí, nakoupit potřebné školní pomůcky a zajistit další vzdělávací materiály, nechat ušít školní uniformy pro děti nebo pořídit počítač pro potřeby učitelů,“ uvedla vedoucí projektu Čalantika Jarmila Cihlářová. V rámci malého lokálního projektu centrum zorganizovalo také dvě veřejné akce na podporu práv žen a dětí a zvýšení gramotnosti.

Návštěvu velvyslance přibližuje také zpráva na webu českého velvyslanectví v Indii, která projekt centra Čalantika považuje za velmi úspěšný a přínosný pro místní komunitu. České velvyslanectví hodnotí práci s místní organizací ADRA jako velmi profesionální a rádo by pokračovalo ve vzájemné spolupráci i do budoucna. 

Centrum Čalantika pro vzdělání a volný čas poskytuje dětem z dháckého slumu nezbytnou podporu, aby po roce společné práce mohly nastoupit do státní základní školy. Po zahájení školní docházky jsou děti dále podporovány v tom, aby své vzdělání úspěšně dokončily. Projekt je zaměřený nejen na děti, ale i na jejich rodiče například prostřednictvím výuky šití nebo dalších řemesel, výukou základů gramotnosti, osvětou v oblasti hygieny.