Inkluzivní vzdělávání není velkým tématem pouze v Česku, intenzivně se jím zabývají i jiné země, např.  Moldavsko, kde se dle nové vládní strategie mají všechny školy stát inkluzivními, tedy přístupné i pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. ADRA ČR podporuje moldavský vzdělávací systém na cestě k tomuto cíli.

Na tvorbě standardů pracovala i ADRA

Za přispění České rozvojové agentury se systém inkluzivního vzdělávání v Moldavsku rozvíjí již od roku 2011 a to i prostřednictvím organizace ADRA, která ve spolupráci s moldavskými a českými experty vytvořila standardy pro inkluzivní mateřské školy a standardy speciálních služeb v inkluzivních mateřských školách. Ty byly otestovány v pilotní školce a následně předány moldavskému ministerstvu školství. Vypracované dokumenty, mezi nimiž byly i předpisy upravující provoz a metody používané v inkluzivních mateřských školách, byly ministerstvem schváleny.

Další aktivitu, do které se ADRA zapojila spolu s místní organizací FCPS (Žena a dítě – ochrana a služba), představovala školení pro místní pedagogy. Ti zde byli seznámeni s principy inkluzivního vzdělávání.

Školení pro pedagogy v Moldavsku

V tuto chvíli se ADRA v Moldavsku zaměřuje na další podporu inkluzivního vzdělávání a usiluje o zlepšení hygienických podmínek v mateřských školách na jihu Moldavska.  V listopadu se konalo pětidenní školení vedené dvěma českými expertkami, Ludmilou Maškovou a Janou Vlachovou, které v oblasti inkluzivního vzdělávání pracují již více než 20 let a nyní působí v inkluzivní mateřské škole se speciálními třídami Duha v Praze 5.

Školení se zúčastnilo přibližně padesát moldavských pedagogů, vč. zástupců tamního ministerstva školství a školních úřadů. Školitelky prezentovaly systém inkluzivního vzdělávání tak, jak funguje v ČR, a zároveň sdílely praktické zkušenosti ze své práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami v Česku.

Vedle České rozvojové agentury byl projekt podpořen rovněž ze zdrojů soukromých dárců a z projektu Čtení pomáhá.