Ve čtvrtek 15. 12. 2011 byla v Rezidenci primátora hl. města Prahy slavnostně udělena Cena Michala Velíška za rok 2011. V průběhu letošního roku bylo nominováno víc jak čtyřicet kandidátů a naprostá většina z nich splňovala dané podmínky. Cena je udělována řadovým občanům (ne profesionálům) za aktivní přístup při ochraně či záchraně lidského života.

Z navržených nominací vybral výbor CMV tři příběhy, které byly odvysílány ve zpravodajském pořadu TV Nova Střepiny a dále medializovány prostřednictvím internetových portálů nova.cz a tn.cz, na stránkách organizace ADRA a též v Radiu Blaník. Po odvysílání všech příběhů bylo zahájeno internetové hlasování, ve kterém veřejnost vybrala pro 6. ročník Ceny Michala Velíška svého hrdinu: Martina Spiridonova z Orlové.

Dvanáctiletý chlapec zachránil 19. 3. 2011 z domu, kde začalo hořet, svou rodinu (matka byla zrovna nakupovat). Nejdříve vyvedl do bezpečí 80leté prarodiče, 3letou sestru a otce po dvou mrtvicích. Protože se oheň rychle šířil, 22letého bratra – vozíčkáře nemohl už z 2. patra odvézt, a tak utěsnil otvory v pokoji,  bratra přivezl k otevřenému oknu, dal mu na obličej mokrý ručník a zavolal hasiče. Malý Martin zachránil svou statečností a duchapřítomností život pěti lidí a sám riskoval svůj. Jeho čin je o to záslužnější, že se se svým činem nikomu nesvěřil a ve škole se o jeho hrdinství dozvěděli až od záchranářů, kteří přišli informovat vedení školy.

Jaký je hlavní smysl udělování Ceny Michala Velíška?

  • Vzdáváme hold lidem, jako byl Michal Velíšek. Hold těm, kteří položili za svůj aktivní postoj cenu nejvyšší – cenu života.
  • Zdůrazňujeme hodnotu statečného, občanského postoje, jehož cílem je nezištná pomoc ohroženému bližnímu, bez ohledu na riziko, kterému se zachránce vystavuje.
  • Vyvoláváme opakovaně diskuzi o nebezpečí lhostejnosti. Chceme poukazovat na konkrétní příběhy, kde namísto zla či bezpráví někomu záleží na právu, spravedlnosti a dobru, které se snaží svým jednáním prosadit.
  • Upozorňujeme na morální hodnoty lidskosti.
  • Oceněním jednoho člověka rozhodně nechceme říct, že jen jeden člověk je hrdina. Chceme ukazovat na kladné příklady kolem nás. Také proto si ceníme spolupráce s TV Nova, která příběhy natočila a odvysílala ve zpravodajském pořadu Střepiny.
  • Cena Michala Velíška není ani tak cenou za hrdinství, ale cenou za slušnost. Navzdory všem negativním postojům v naší společnosti chceme zdůraznit, že slušnost k životu patří a nikdy bychom ji neměli z našeho jednání vytěsnit.

Cena Michala Velíška je společným projektem Nadace ADRA a TV Nova.