Cenu Michala Velíška uděluje Nadace ADRATV Nova od roku 2006 neprofesionálům za statečnost při záchraně lidského života. V pořadí 18. držitele této ceny – Davida Studnicu – vybrala tradičně veřejnost online hlasováním.

Oceněný čin

V Brně v polovině července 2023 byl navečer v dílně 37letý David Studnica, pracovník autoservisu. Najednou ucítil spáleninu a uslyšel zoufalý křik odněkud z výšky. Na nic nečekal. Popadl firemní žebřík a přes hustý bílý dým, který se už začal rychle valit ze sousedící hořící ruiny, šplhal přes střechu přístřešku k zamřížovanému oknu. Šlo o opuštěný objekt, kde se často zdržovali bezdomovci. Pan Studnica si ústa zakryl tričkem a po chvíli se mu podařilo železnou mříž vykopnout. Přes kouř uviděl dva lidi. Žena se nejspíš snažila svého kamaráda dostat do okna, ale na vlastní záchranu ze zakouřené místnosti už neměla sílu. Pan David nejprve pomohl muži, který byl v okně, na vzduch. Dostat do bezpečí i mladou ženu bylo však nad jeho síly. Ve výšce tří metrů ji proto držel za ruku a co nejvíce mimo dým a plameny. V náročné záchraně pak již pokračovali hasiči. Záchranka nakonec odvezla do nemocnice šest lidí – vážně popálenou ženu a muže, jejich zachránce, který se nadýchal nebezpečného kouře, hasiče a dva policisty. Hasiči vyjádřili panu Studnicovi své uznání, protože s nasazením vlastního života zachránil dva lidi.

Slavnostní vyhlášení

Slavnostní vyhlášení jména držitele ceny a předání hlavní ceny – skleněného anděla – se uskutečnilo 2. listopadu 2023 v reprezentačních sálech Primátorské rezidence na Mariánském náměstí, Praha 1. Hlavní cenu převzal David Studnica z rukou Bohuslava Svobody, primátora hlavního města Prahy.

Poděkování a uznání dalším finalistům – Danielu Zimanovi z Brna a Michalu Hrůzovi z Prahy – vyjádřili marketingový ředitel TV Nova Jakub Strýček a za Nadaci ADRA Marek Škrla, předseda správní rady.

Domníváme se, že touto cestou můžeme alespoň malým dílem přispět k ozdravění atmosféry v naší společnosti. Zveřejňování statečných postojů nemá být pouze oceněním „hrdinů“, ale i výzvou nám všem. Naším cílem je motivovat lidi k nelhostejnosti a pomáhání a zároveň jim říct, jak to udělat co nejlépe a s co nejmenším rizikem.
– Vítězslav Vurst, čestný předseda nominačního výboru

Česká mincovna, a. s., z Jablonce nad Nisou vyrobila pro všechny finalisty Ceny Michala Velíška stříbrné pamětní medaile, a stala se partnerem celého projektu. Spojila tak toto morální ocenění s více než tisíciletou tradicí českého mincovnictví. Pamětní medaile předal finalistům pan Vítězslav Vurst, který stál u zrodu této ceny.