Nominujte do 11. října své známé, sousedy či příbuzné na Cenu Michala Velíška. Vždyť denně se odehrávají příběhy s velkým „P“, které jsou důkazem, že mezi námi jsou takoví, kterým není jedno, co se kolem nich děje. Neváhají okamžitě pomoci, když jsou nečekanými svědky nějaké nespravedlnosti. Bez ohledu na následky pro ně samé zasáhnou, když jde někomu o zdraví či dokonce o život. A právě takovým lidem touto cenou vyjadřuje již osmým rokem Nadace ADRA a televize NOVA uznání.

Podnětem se stal čin střihače televize Nova Michala Velíška, který byl 13. září 2005 zabit na Karlově náměstí v Praze. Neváhal se zastat neznámé mladé ženy před násilníkem, třebaže byl na procházce ani ne s roční dcerkou v kočárku.

Kdo je každoročně morálně oceňován? Jsou to muži, ženy i děti, lidé různých povolání, věku, odlišných životních zkušeností i názorů. Spojuje je smysl pro spravedlnost, dobro, pravdu, rozhodnost a téměř vždy skromnost. A právě s takovými lidmi chce Nadace ADRA a TV Nova seznámit širokou veřejnost i letos.

Své příběhy, které se staly v době od 13. září 2012 do 13. září 2013, jejichž hrdinové nebyli ani lékaři, zdravotníci, policisté, vojáci, záchranáři, hasiči či jiní profesionálové, můžete posílat do 11. října prostřednictvím formuláře zde. Ze všech došlých nominací poté Výbor Ceny vybere tři příběhy, které nejvíce odpovídají činu M. Velíška, tzn. že bez ohledu na osobní nebezpečí se neprofesionál okamžitě zastal člověka, kterému šlo
o zdraví nebo o život.

Rekonstrukce těchto příběhů postupně odvysílá TV Nova během listopadu. Po poslední reportáži bude následovat do 3. prosince 2013 internetové hlasování na webových stránkách Nadace ADRA. Slavnostní vyhlášení vítěze a předání ceny – skleněného anděla, který svými otevřenými ústy znázorňuje křik jako symbol žádosti volání o pomoc. Vyhlášení se uskuteční tradičně v reprezentačních sálech Magistrátu hlavního města Prahy 9. prosince. Předcházet tomu bude jako součást dlouhodobého projektu Nadace ADRA „Hrdinové mezi námi“ seminář pro širokou veřejnost na téma „Odvaha soudit“.

Cílem tohoto dlouhodobého projektu pod patronací paní Ivy Velíškové je zviditelnit postoje slušnosti, odvahy a statečnosti, které by neměly chybět v chování každého z nás. Záštitu nad celým projektem přijal jako každý rok primátor hlavního města Praha. Nadace ADRA a televize Nova tak chtějí přispět k tomu, aby se lidé dozvídali o příbězích odvahy, statečnosti a hlubokého lidství.

Bližší informace o této ceně naleznete zde.