Už 10 let naše vzdělávací centrum Čalantika pomáhá chudým dětem v Bangladéši. Za tu dobu jich Čalantiku navštěvovalo přes 1 200. Získaly vzdělání, potravinovou pomoc i lékařskou péči. Ale především získaly šanci na lepší budoucnost. A to jen díky podpoře vás, našich dárců a dárkyň. V dnešním článku nabízíme ohlednutí za uplynulým desetiletím od vzniku Čalantiky až po současnost.

Vzdělání znamená budoucnost

V Bangladéši žije 22 milionů lidí v extrémní chudobě s méně než 2 dolary na den (asi 50 korun). Více než 40 milionů lidí je negramotných. Bez vzdělání je ale velmi těžké sehnat důstojné zaměstnání. Chudí lidé, děti nevyjímaje, jsou tak odsouzeni k těžké práci za mizivou odměnu. Vyoská míra negramotnosti je zaviněna špatně nastveným vzdělávacím systémem. Třídy ve státních školách jsou přeplněné a učitelé se žákům nemohou dostatečně věnovat. Rodiče v Bangladéši musí proto dětem platit doučování, aby dosáhly alespoň na základní vzdělání. Po 5. ročníku všichni musí úspěšně absolvovat státní srovnávací zkoušku, jinak nemohou pokračovat na střední škole. Státní školy je ale nejsou schopny na tuto zkoušku připravit. Děti z chudých rodin, jejichž rodiče neumí číst a psát, nemohou tak na vzdělání dosáhnout. Naše vzdělávací centrum Čalantika se snaží tento začarovaný kruh přetnout.

Nemůžeme dostudovat látku ze školy, a tak nám to naše paní učitelka z ADRA pěkně vysvětlí. Díky tomu můžeme školu řádně dokončit.
Aysha, 10 let

Jak vznikla Čalantika

U zrodu tohoto projektu stál zubař a misionář Milan Moskala, který se podílel i na vzniku sesterského programu BanglaKids. V době svého působení v Bangaldéši poskytoval dětem z dháckých ulic jídlo a za pomoci dobrovolníků je nejrůznějšími způsoby doučoval. Na ulicích, na různých místech v Dháce, u dobrovolníků doma… ADRA ČR začala hledat vhodné řešení, jak podporovat dhácké děti dlouhodobě. Spojila se proto s ADRA Bangladéš a díky tomuto partnerství vzniklo v jedné z chudinských čtvrtí stejnojmenné vzdělávací centrum – Čalantika. Dětem z těch nejchudších poměrů poskytuje systematické vzdělávání, které prohlubuje znalosti v probírané látce ve státních školách a připravuje je na úspěšně absolvování státní srovnávací zkoušky na konci 5. ročníku. Navíc pečuje o zdraví dětí, poskytuje jim jídlo a otevírá s dětmi osvětová témata v oblasti hygieny či zdraví. Velký důraz je kladen i na práci s rodiči a místní komunitou prostřednictvím častých skupinových setkání, workshopů a návštěv v domácnostech.

10 let čalantiky

„Za 10. let existence nám „prošlo rukama“ kolem 1200 dětí. Spolu s dárci jsme jim zajistili vzdělání, hodnotnou stravu i lékařskou péči, staly se součástí našich životů. Rozšířili jsme podporu výuku o druhý stupeň, překonali požár slumu, změnu adresy i 1,5 roku trvající uzavírku centra během pandemie coronaviru,“ vzpomíná na uplynulé desetiletí Kamil Kreutziger, mnohaletý vedoucí projektu Čalantika. Projekt začínal v roce 2013 s 50 dětmi, které nastoupily do vzdělávacího centra. V prvních měsících bylo potřeba zejména doladit praktické věci, jako zajištění prostoru, provozu centra a plánů do budoucna. Následující roky pak přinesly další aktivity, jako je vzdělávání nejen dětí, ale i rodičů v oblasti gramotnosti, zdraví, hygieny či práv dětí.

Díky workshopu jsme se toho hodně naučili. Nebudeme své dcery provdávat v raném věku a budeme je vzdělávat.
Selina, 45 let

Kromě běžných studentů a studentek denního vzdělávání mají talentované děti možnost pokračovat ve studiu i dále a stát se externími studenty. Dětem v centru zajišťujeme také nutričně vyváženou stravu. Leckdy se jedná o jediné teplé jídlo, které děti dostanou. Několikrát za rok probíhají i preventivní zdravotní prohlídky a kontroly růstu. Nejkrásnějším dnem v roce je pak školní výlet, na který se děti vždy netrpělivě těší.

Čalantika v číslech

1 200

studentů a studentek

150 000

nutričně vyvážených jídel

5 100

zdravotnických prohlídek

150

workshopů pro rodiče ročně

bez vás by to nešlo

Jak už jsme zmínili na začátku, provoz centra je hrazen z prostředků českých dárců a dárkyň. Na podporu Čalantiky proběhla v průběhu let také řada zajímavých benefičních akcí. Vznikl videoklip skupiny PioSquad, s Fotografem bez talentu jsme vydali knihu „My, děti slumu“, s travel blogerkou Weef natočili film, s Markem Jelínkem procestovali Asií, s novinářem Tomášem Poláčkem přeběhli Bangladéš, s mistrem světa Vávrou Hradilkem sjeli Gangu… To vše pro děti a jejich rodiče ze slumu Čalantika. Vám všem jejich jménem ze srdce děkujeme za vaši dlouhodobou podporu.

Darujte vzdělání, darujte budoucnost.

Podpořte vzdělávací centrum Čalantika a darujte místním dětem šanci na lepší život.