S výběrem jména pro nově narozeného býčka, který přišel na svět o první červencové noci, pomohli příznivci o. s. ADRA, kteří na Facebooku navrhovali jeho jméno. Z uvedených návrhů v Bangladéši vybrali jméno BUBA. Jak řekl ředitel školy, BUBA je pro Bangladéš netradiční jméno a děti ho rády vyslovují 🙂

Díky podpoře dárců programu BanglaKids na škole KMMS bylo zakoupeno 10 dojných krav, jejichž mléko představuje zpestření jídelníčku dětí a zároveň i finanční podporu pro školu, díky budoucímu rozmnožování stáda. V současné době je další dojnice březí a těšíme se na to, že Buba už brzo bude mít kamaráda!