Podle OSN hrozí Etiopii díky dlouhodobému období sucha humanitární katastrofa – lidé v zasažených oblastech často nemají co jíst a díky podvýživě jsou náchylní k nejrůznějším nemocem. V minulém roce ADRA zahájila projekt na pomoc zemědělcům v regionu Afar, jednom ze svazových států Etiopie s více než 1 800 000 obyvateli, na který dopadla ničivá vlna sucha velice tvrdě.

Náš projekt se soustředí na agropastevecké komunity ve woredě (administrativním celku) Aura, kde chov dobytka představuje jeden z hlavních zdrojů obživy. Nízké množství atmosférických srážek v oblasti mělo za následek ztrátu pastvin a dobytka, sesuvy půdy a epidemii střevních onemocnění, která zasáhla zejména dětskou část populace.

Klademe si za cíl posílit odolnost místních obyvatel vůči klimatickým změnám tím, že jim zajistíme přístup k pitné vodě – chceme zrekonstruovat místní distribuční vodní síť a vyměnit staré poruchové dieselové pumpy za nové napájené ze solárních panelů. Součástí projektu jsou i školení o hygieně a sanitaci, které mají zamezit přenášení vodou šířených chorob. Dále chceme zvětšit zásoby zemědělských zdrojů a naučit místní zemědělské praktiky, které zmírňují dopad sucha.

Doufáme, že díky pitné vodě a nutričně bohaté stravě budou místní komunity méně podléhat podvýživě a epidemiím. Toho chceme dosáhnout i pomocí různých školení zaměřených na zdravou výživu a pěstování ovoce a zeleniny. Projekt může v letošním roce pokračovat díky finanční podpoře České rozvojové agentury.

Pomozte nám zvítězit v boji proti suchu.

Projekt je realizován ve spolupráci s partnery ADRA Německo a ADRA Etiopie a je spolufinancován z prostředků České rozvojové agentury.