Pokud máte zájem nechat pořídit pro děti, které podporujete, či jejich rodiny, dárkové balíčky, můžete se dohodnout s koordinátorkou Šárkou Hejnákovou na sarka.hejnakova@adra.cz nebo na tel. 733 169 637 či 257 090 643 do 15. února 2014. BCSS koordinátoři budou vyřizovat předání balíčků během března až května, informace o předání balíčků budeme dárcům rozesílat v průběhu června a července. Po 15. únoru budeme žádosti o balíčky vyřizovat v podzimním termínu.

Simon Das s dopisem od dárceDo 15. února 2014 by také měly být všechny dopisy pro podporované děti od dárců v naší kanceláři ADRA, o. p. s. Anglicky psaný dopis, prosím, vložte do obálky se jménem a identifikačním číslem dítěte, které podporujete. Tuto obálku pak vložte do další obálky s naší adresou:

ADRA, o. p. s.
Klikatá 1238/90c
158 00 Praha 5.

Pokud by chtěl někdo využít možnosti překladu svého dopisu z češtiny do angličtiny, rádi dopis přeložíme. V tomto případě nás, prosím, o svém přání informujte. S dopisem je možné zaslat také fotografie. Další termín pro zaslání dopisů je 15. října 2014.