Návštěva seniorů v DpS Drachtinka – Hlinsko, 23. – 31. 7. 2016

Cíl: Dobrovolnictví v praxi

Biblický týden kromě jiného letos také skýtal příležitost dozvědět se více o projektu ve zdravotnickém středisku Itibo v Keni. Za tím účelem jsme si v pondělí večer promítali film Daleko za sluncem, přičemž nás poctili svou návštěvou koordinátor projektu Aleš Bárta, režisérka a kameramanka filmu Olga Špátová a další hosté. Sobotní sbírka, která činila přes 40 000,- a s přispěním Českého sdružení CASD pak rovných 50 000,- Kč,  pak byla určena jako příspěvek na zakoupení nové sanitky právě do Itiba.

Ve středu jsme se pak věnovali dobrovolnickým aktivitám, během nichž skupina 20 lidí navštívila Domov pro seniory Drachtinka v Hlinsku. V průběhu společného programu jsme se seniory zpívali lidové písničky, dávali si hádanky a vyprávěli si. Dobrovolníci přinesli seniorům spoustu zajímavostí z přírody jako květiny, borůvky, maliny, šišky, mechy, houby, kamínky apod. To vše jsou věci, které mnozí z nich znají již jen ze vzpomínek, a proto jim tyto věci byly tolik milé a vzácné. Po té byli dobrovolníci rozděleni do dvojic a přiděleni ke konkrétním uživatelům, které buď navštívili u lůžka, nebo je vzali na vozíků ven do zahrady. Zážitky pro obě strany jsou nezapomenutelné.   

Jitka Chánová