Bhunimu Romanovi Nepalovi je 57 let a žije ve vesnici Tallobesi v Nepálu. Pro místní představuje autoritu, vůdce komunity, na kterého se obrací, když potřebují poradit. Kromě toho je i inovátorem v oblasti zemědělství, ekologickým aktivistou a mužem, se kterým nyní ADRA ČR při obnově zavlažovacího systému, který byl poškozen zemětřesením v roce 2015.

Ze základní školy odešel v 8. třídě, protože se chtěl naplno věnovat zemědělství a lesnictví. Nelíbilo se mu, jak ženy z jeho vesnice musí těžce pracovat při hledání a sbírání dříví na topení. Byly nuceny nosit z kopců najednou až 40 kg otopu a často se přitom vážně zranily. Bhuni se rozhodl proti tomu bojovat a bez jakýchkoliv zkušeností založil a začal provozovat lesní školku.

K této práci postupně přidal i aktivity zaměřené na ochranu lesů, kdy na kameny mezi stromy psal nápisy vyzývající obyvatelé k šetrnému chování k přírodě. V té době totiž lidé často káceli a vypalovali velké plochy lesního porostu a tím nenávratně poškozovali místní krajinu.

Časem se mu podařilo získat podporu místních autorit i obyvatelstva. Jeho aktivit si přímo v Nepálu všiml švýcarský profesor, který ho pozval jako zástupce Jižní Asie do Curychu na environmentální konferenci. Bhuniho fascinovaly zejména zkušenosti Švýcarů ve stavbách tunelů. Po návratu se rozhodl své poznatky aplikovat v rodné vesnici, kde se pustil do modernizace části 400 let starého zavlažovacího kanálu prokopáním tunelu v kopci, kudy by voda mohla téct. Toto řešení ale nakonec nebylo možné realizovat. Místo toho byla voda svedena do průrvy v kopci. Díky tomu se zavlažování okolí vesnice zefektivnilo, protože při dopravě vody nedocházelo ke ztrátám.

Celý zavlažovací kanál byl však vážně poškozen loňským zemětřesením. Obnovy kanálu se nyní ujala ADRA ČR a ADRA Nepál. Ve spolupráci s místními zajistí rekonstrukci zavlažovacího systému a  podpoří obnovu zdrojů obživy zhruba pro 60 domácností.