S velkým znepokojením o osudy obětí zemětřesení a tsunami v Japonsku a jako vyjádření touhy alespoň trochu pomoci při naší bezmocnosti na tak velkou dálku, pořádá akapelový soubor GESHEM ve spolupráci s humanitární organizací ADRA, za podpory Magistrátu hl. m. Prahy a Farního sboru ČCE U Klimenta, Praha 1.

22.března, 2011 od 19:00 hod. v kostele sv. Klimenta, Praha 1, Klimentská 14. Na koncertě vystoupí kromě pořádajícího souboru Geshem, který pod vedením Marka Šlechty předvede část svého nově připravovaného programu spirituálů s vlastními aranžemi, také vzácní hosté: varhaník Bohumír Rabas se skladbami od B.M.Černohorského a L. Boellmana, dále pak operní pěvci Jiří Rajniš a Dita Hořínková s písněmi od G.F. Handela, A. Mozarta, B. Smetany, A. Dvořáka, Ch. Gounoda, C. Francka a dalších autorů.

Vzhledem k rychlosti příprav této akce zatím ještě čekáme na potvrzení účasti zástupců Magistrátu hl.m.Prahy, Velvyslanectví Japonska v ČR v Praze a Česko-Japonské společnosti.

Kromě příjemného diváckého zážitku přejeme všem zúčastněným umělcům a divákům nejen vědomí sounáležitosti s lidmi, kteří se dnes v Japonsku nacházejí ve složitých životních situacích, ale i naděje pro ně.

Finanční podporu mohou dárci poskytnout dobrovolným vstupným na koncertě nebo poukázáním libovolné částky na účet humanitární organizace ADRA. (Účet číslo 40284028/0300, var. symbol. 394, do zprávy pro příjemce uveďte GESHEM). Na vyžádání obdrží písemné potvrzení.