Pod názvem nového projektu Dobrovolnického centra ADRA v Prostějově „Bavíme se s dobrovolníky“se neskrývá nic jiného, než snaha dobrovolníků zpříjemnit dny seniorům, kteří pobývají v zařízeních sociálních služeb.

Dobrovolníci si pro seniory připravili netradiční zábavu v podobě hry „Bingo“. Při hře pomáhají dobrovolníci seniorům s vyhledáváním a označováním čísel vylosovaných z osudí. Ten, komu se jako prvnímu podaří označit všechna čísla v hrací kartě, zvolá Bingo a získává drobnou odměnu. Hra se setkala s takovým ohlasem, že i po vyčerpání všech odměn se pokračovalo ještě v několika kolech. Další aktivitou připravenou pro seniory je „Měsíční křížovka“. I ta probíhá za aktivní účasti dobrovolníků a našla si již své pravidelné luštitele. Do budoucna je naplánováno pokračování v těchto činnostech a také realizování nových připravovaných akcí.

Finanční prostředky na odměny pro seniory věnoval Hanácko – horácký rozhled, o.s.. Toto sdružení není ale jediným, kdo se podílí na finančním zabezpečení projektů a provozu Dobrovolnického centra ADRA. V roce 2011 činnost podpořilo MV ČR, Město Prostějov, Sezako Prostějov s.r.o., Olomoucký kraj, Ing. Sokolová a další dárci.

Tímto chceme všem, kteří nás finančně podporují, ať již drobnou mincí do pokladničky nebo větší částkou, moc poděkovat. Bez jejich pomoci by se nám nedařilo podobné projekty realizovat.

Kontakt: Dobrovolnické centrum ADRA, Rostislavova 26, Prostějov,  email: dcpv@adra.cz, tel. 734 390 914.