8. listopad je datem, které může a nemusí přinést kýžené změny v politické transformaci směrem k demokratickému směřování, ukončení ozbrojeného konfliktu v příhraničních regionech i dalšímu otevření se vnějšímu světu. Pro obyvatele Karenského státu na jihovýchodě země jsou nadcházející volby velkou výzvou. Od roku 2011, kdy se celková situace v Barmě začala postupně uvolňovat, se v tomto regionu intenzivně formují nové iniciativy občanské společnosti.

Projekty transformační spolupráce Adry v Karenském státě podporují již třetím rokem vznik a rozvoj těchto organizací, které se převážně zaměřují na vzdělávání, práci s mládeží, podporu lidských práv či ochranu životního prostředí. Blížící se volby daly řadě z nich další podnět k aktivitě, a to ve formě volebního vzdělávání.

V odlehlých horských komunitách i v příměstských vesnicích panuje vůči volbám mezi místními lidmi spíše skepse. Po dlouhých letech diktatury nemá mnoho z nich v politiku důvěru.  Samotná podstata voleb je pro ně něco velmi nejasného. „Lidé na venkově nemají o politiku zájem. Nevěří, že by do jejich životů mohla přinést něco dobrého. Neví, jak volit, natož pak koho. Nám, kterým záleží na tom, aby se tato země posunula dál, ale na volbách velmi záleží. Proto teď tvrdě pracujeme, abychom lidi na vesnicích vzdělávali o tom, co mají dělat, až 8. listopadu přijdou do volebních místností,“ vysvětluje jeden z členů místní organizace, jež se od roku 2012 intenzivně zabývá ochranou lidských práv a propagací demokratizace.

60 % mladých lidí z Karenského státu pracuje v zahraničí. Blízkost sousedního Thajska, nedostatek pracovních příležitostí, ale také neefektivní vzdělávací systém působí jako klíčové podněty vybízející mladé lidi k migraci. Ti, kteří se pak vrací, se snaží sdílet své zkušenosti a získané vzdělání ve prospěch svých komunit. „Objíždíme s našimi studenty odlehlé vesnice a vysvětlujeme místním lidem, jak vyplnit volební lístek a jak udělat vše proto, aby byl jejich hlas platný. Riziko manipulace s výsledky je velké, zejména tam, kde jsou lidé nedostatečně informovaní,“ zmiňuje zakladatel vzdělávacího centra pro mladé lidi, kteří se chtějí zlepšit v angličtině či komunikačních dovednostech. Do Karenského státu se vrátil po několika letech studia na univerzitě v thajském Mae Sot. „Nechtěl jsem zůstat v Thajsku, mým cílem bylo vrátit se zpět, do mé vesnice, a předávat mladým lidem to, co jsem se naučil.“ Ani on však neoplývá přehnanými nadějemi v souvislosti se změnami, které volby Barmě přinesou.

Považuje však za obrovský úspěch již fakt, že se mohou v zemi volby konat a že na jejich průběhu a výsledku záleží čím dál více obyvatelům Karenského státu i celé Barmy.