Již 13 let ADRA realizuje program na podporu vzdělávání chudých bangladéšských dětí. Loňský rok byl bohatý na novinky; celý program například získal nové jméno BanglaKids a lidé jej mohli podpořit koupí nového charitativního kalendáře „Robert Vano pro Bangladéš“. Především však mohlo díky 950 dárcům 2400 dětí chodit do školy – 1 700 dětí na vesnické a internátní školy, 700 dětí do slumových škol, tj. škol v chudinských čtvrtích hlavního města Dháky.

Děti ve slumové škole v BangladéšiDárci buď mohou podporovat konkrétní dítě, jemuž přispívají na školné, uniformy, školní pomůcky, jídlo a ubytování, v závislosti na tom, zda dítě navštěvuje internátní nebo vesnickou školu. Nebo mohou podpořit provoz slumových škol, kde ADRA hradí pronájem škol, platy učitelů, školní pomůcky, případně elektřinu a svačiny. Program BanglaKids v roce 2012 spolupracoval s 36 vesnickými, 7 internátními a 7 slumovými školami. Ušito bylo 3 400 školních uniforem, vydáno bylo 600 000 teplých jídel. Z programu bylo dále hrazeno pravidelné školení, jímž prošlo bezmála 100 učitelů, a nákup 2 400 vánočních dárků pro studenty v podobě deštníků a školních batohů. V průběhu roku také dárci zaplatili 160 extra dárkových balíčků. Balíčky obsahují například hygienické potřeby, oblečení, ložní prádlo, sportovní potřeby, tímto způsobem lze také dětem zaplatit hodiny doučování nebo jejich rodinám koupit více potravin či domácí zvířata (slepice, kachny, kozy a telata).

Na program BanglaKids v roce 2012 lidé celkově přispěli částkou bezmála 11 milionů korun. Provoz slumových škol podpořil také stolní charitativní kalendář, který společně se známými maminkami nafotil Robert Vano. Prodej kalendáře, ale i dražba dvanácti velkoformátových fotografií z kalendáře do této chvíle vynesl přes 311 tisíc korun. Poslední kusy kalendáře již za zlevněnou cenu lze ještě koupit zde.

Sultana

„Děti, které podporujeme, pochází z velmi chudých poměrů, často také musí rodině vypomáhat, buď tím, že se zcela starají o mladší sourozence, když jsou jejich rodiče v zaměstnání, anebo i sami pracují. Škola je pro ně místo, kde alespoň na chvíli mohou být dětmi,“ doplňuje Jarmila Szkutová, projektová manažerka BanglaKids. Více než 50 % populace v Bangladéši je negramotných, proto není výjimkou, že děti již se základními znalostmi psaní a počítání pomáhají svým rodičům například ve vedení jejich obchůdku. Dělá to tak i devítiletá Sultana Akter, která se svými rodiči a sourozenci žije v jednom z dháckých slumů. Kromě toho, že pomáhá svému otci s prodejem v malém obchůdku, stará se i o celou domácnost, protože její matka celé dny pracuje mimo domov. „Vařím, chodím pro vodu, uklízím. Každý den také dělám úkoly. Už čtu a píšu v bengálštině a umím také anglickou abecedu i nějaká slovíčka,“ chlubí se dívka. V tom, čím chce být, až dospěje, má Sultana jasno: „Naše paní učitelka je moc hodná, věnuje se nám a mnoho nás naučila. Také mám ještě kamarádky, které do školy nechodí, a proto bych ráda také jednou učila chudé děti ve slumu.“

Program vznikl pod názvem BangBaby v roce 1999, během třinácti let své existence se do něj zapojilo 2 400 dárců, kteří adresně podporovali 3 300 dětí na vesnických a internátních školách. Okolo 1 500 dětí navštěvovalo slumové školy. Od počátku až do dnešních dnů prostřednictvím tohoto programu putovalo na vzdělávání bangladéšských dětí přes 98 milionů korun; z toho 6,2 milionu na slumové školy. Školení pro pedagogy jsou organizována od roku 2008 a od té doby se jich účastnilo 630 učitelů. Vedle toho byly z nashromážděných prostředků rekonstruovány a dovybaveny třídy na 42 školách, postavena jedna zcela nová škola a čistírna vod patřící jedné z internátních škol. Dále bylo rekonstruováno 9 studní u vesnických škol a na pěti školách v odlehlých oblastech bez zdroje elektřiny byly zabudovány solární panely.