Láska a solidarita jsou jedinečnými hodnotami života. Uprostřed krizí se projevují v rozhodnutích, kterými dáváme našemu životu smysl. V roce „covid-19“ naši dárci pomohli  bangladéšským dětem a jejich rodinám v době nouze a podpořili je, když mnoho z nich ztratilo svůj domov.  

Přečtěte si ohlédnutí za minulým rokem v Bangladéši, kde ADRA dlouhodobě realizuje dva projektyBanglaKids a Čalantika. 

BanglaKids – adresná podpora vzdělávání děti 

1 283 studentů, 4 bakaláři a 4 absolventi ošetřovatelství 

V roce 2020 jsme podpořili vzdělání 1 283 dětí a studentů z nejchudších bangladéšských rodin. Dětem na vesnicích jsme v době před pandemií zajistili vzdělání, obědy, školní pomůcky, uniformu a lékařskou péči. Na internátních školách také ubytování, celodenní stravu, kulturní a sportovní program. Ale pak přišel koronavirus a školy byly 17. března uzavřeny 

Přesto bakalářský titul získali v prosinci 2020 čtyři studenti internátní školy BASC a další čtyři studenti ošetřovatelství na škole BANI. Jsme moc rádi, že tak mají šanci získat dobře placenou práci a zlepšit životní úroveň své rodiny. 

Výzva jménem covid-19 

Pandemie covid-19 přinesla lidem na celém světě těžkosti, ztráty, někdy i strádání. V Bangladéši ztráceli lidé práci, již tak nízké příjmy vyschly, ceny základních potravin vzrostly o třetinu a mnohé děti z chudých rodin trpěly nedostatkem jídla a měly hlad. Pravidelné měsíční příspěvky našich dárců jsme s jejich svolením použili na humanitární pomoc. Na okamžitou potravinovou pomoc jsme díky našim dárcům poslali více jak milion korun a pomohli jsme tak více než 1 430 dětem a jejich rodinám. 

A co dalšího se nám v roce 2020 podařilo? 

  • Důstojným místem ke stolování i večernímu studiu se pro děti stane rekonstruovaná jídelna na internátní škole GAPS. Opravu si vyžádala opakovaná poškození deštěm a záplavami. Jídelna má nově navýšené zdi pod okny (jako ochranu před přívalovými dešti), opravené okenice, novou podlahu, nový ochlazovací strop a venkovní nátěry. Děti se mají na co těšit. 
  • Rodině studentky Bristy vyhořel dům. Dárci financovali rekonstrukci a již za tři týdny měla pětičlenná rodina s měsíčním miminkem opět kde bydlet. Jedna místnost, hliněná podlaha, vyvýšené postele, matrace, závěsná postýlka pro miminko. 
  • Teploty v Bangladéši v teplejších měsících běžně stoupají na 34 °C i více. Horko a vlhké podnebí je náročné snést. Ve dne ztěžuje dětem výuku, v noci spánek. Proto jsme ve třídách a na pokojích internátních škol instalovali 100 nových větráků. Zajistí proudění vzduchu a mírné ochlazení. Přes den se děti budou moci v bangladéšském horku lépe soustředit na výuku a v noci se jim bude lépe spát. 

Čalantika  podpora dětí ze slumu 

Lidí, kterým shořel „svět“. Tohle setkání se navždy zapsalo do našich srdcí. 11. března lehl slum Čalantika v Dháce popelem. O přístřeší přišlo 10 000 lidí. Mezi nimi také 54 rodin, kterým pomáháme. Díky českým dárcům se podařilo vybrat 250 000 Kč na pomoc postiženým rodinám, které ztratily vše. Lidem se díky pomoci podařilo přečkat náročné období několika měsíců a obnovit své domovy ve slumu. 

Covid-19 je výzvou pro všechny lidi na světě. Pro chudé, kterým pomáháme, má doslova devastující dopady. Lidé ztratili práci a nemají za co nakoupit ani základní potraviny. Naše centrum se pro 100 rodin, kterým dlouhodobě pomáháme, stalo ještě důležitějším než kdykoliv před tím. Distribuovali jsme potraviny, základní hygienické potřeby a informace, jak se chránit. Oproti státním školám v Bangladéši zůstává Čalantika pro děti nadále otevřená, a tak se školačky a školáci mohou učit, dostávat teplé jídlo a jejich maminky docházet na vzdělávací kurzy. 

Děkujeme všem, kteří naše loňské aktivity v Bangladéši podpořili. Zajímá vás, jaké byla reakce dětí? Jasně to ukazuje reakce holčičky Bristy„Tančila jsem radostí, že máme zase co jíst. 

Více informací o našich bangladéšských projektech najdete na stránkách BanglaKids a Čalantika