„BanglaKids“ je nový název programu organizace ADRA zaměřeného na podporu vzdělávání chudých dětí v Bangladéši.

Původní projekt vznikl už před 13 lety pod názvem „BangBaby“ a za dobu své existence se jeho podoba poněkud proměnila. Nejprve byla do projektu zahrnuta jen hrstka dětí, avšak poté, co se projekt začal díky štědrosti dárců rozrůstat, podporuje jich nyní ADRA už více než patnáct set. V této asijské zemi je tímto způsobem poskytováno vzdělání různým skupinám žáků – od malých dětí až po dospívající studenty.

„Jméno projektu jsme se rozhodli upravit. Zvolili jsme název „BanglaKids“, protože podle nás lépe vystihuje rozmanitost zúčastněných skupin dětí a studentů a jasněji vyjadřuje název země, ve které probíhá.  Věříme, že v této podobě si ho navíc oblíbí i samotné děti a učitelé v Bangladéši.“ vysvětluje Radomír Špinka, vedoucí programu.

Děkujeme tímto všem dosavadním podporovatelům programu BangBaby za dlouholetou spolupráci, BanglaKids se těší na vaši pokračující přízeň!

 13 let projektu BangBaby v kostce:

  • 3 070 dětí bylo podpořeno v rámci adresného dárcovství
  • více než 1000 dětí chodilo do slumových škol
  • podpořeno bylo 40 vesnických, 7 internátních a 15 slumových škol
  • 82 970 000 Kč bylo vybráno na adresné dárcovství dětí od začátku projektu BangBaby do konce roku 2011. Částkou 5 000 000 Kč přispěli dárci na projekt Podpora slumových škol
  • vybrané finanční prostředky byly určeny na zajištění výuky ve škole, pokrytí platů učitelů, nákup učebnic a psacích potřeb, svačin a teplého jídla pro žáky

DĚKUJEME ZA VAŠI PODPORU!

Banglakids logo