Anju Rana Magar pochází z vesnice Gorka v Nepálu a v rámci své profese se pod záštitou Adry snaží ve spolupráci s místními o obnovu zavlažovacího systému, který byl poškozen zemětřesením v roce 2015.

Anju každé ráno vstává velmi brzy, aby stihla malý přecpaný autobus, který ji doveze do práce. Cesta jí trvá více než pět hodin, ale je to jediný způsob jak se dopravit do některých horských oblastí. Občas v autobuse stráví i 12 hodin, a v období monzunů se stává, že musí cestu absolvovat pěšky, což jí zabere dva až tři dny, protože silnice nejsou kvůli častým sesuvům půdy sjízdné.

Co vlastně obnáší její práce

A proč vůbec Anju navštěvuje tak odlehlá místa? Jejím úkolem je povzbuzovat místní při opravách poškozeného zavlažování a sdílet s nimi informace, které jim usnadní práci. Anju také pomáhá komunitním lídrům a učí je, jak mají řídit a motivovat druhé, nebo jak vést účetnictví. Spolu s nimi také hledá řešení problémů, se kterými se potýkají.

Anju s místnímiV silně patriarchální společnosti to jako žena nemá jednoduché a její práce je pro ni velkou výzvou. Každý den povzbuzuje lidi, kteří pochází často z etnicky a kulturně odlišného prostředí, aby společně pracovali v míru a sounáležitosti. K tomu sama musí bojovat s genderovými předsudky, protože místní muži se teprve učí přijímat rady od žen. Jejich důvěru si tedy teprve postupně získává. V uplynulých měsících se musela vypořádat i s problémy, které byly způsobeny zpožděním dodávek materiálu na opravu zavlažování.  Pracovní nasazení místních kvůli tomu velmi polevilo a bylo obtížné je znovu k práci na opravách motivovat.  Se vším si ale díky svým schopnostem, nadšením a silné vůli dokázala poradit.

Anjuina práce přináší výsledky. Navzdory společenským a geografickým překážkám pracují všichni členové komunity na tom, aby společně dosáhli svého cíle a znovu získali přístup k vodě. Anju věří, že se jim vše brzy podaří, a zároveň doufá, že projekt přispěje i ke změně vnímám žen ve společnosti. 

Oprava zavlažovacích systémů v Nepálu

ADRA ČR působila v Nepálu od zemětřesení v roce 2015 do konce roku 2016. Ve spolupráci s místní Adrou a tamní samosprávou opravila 15 zavlažovacích systémů, jejichž oprava proběhla formou programu Cash for Work. To znamená, že místní obyvatelé dostali pracovní příležitost s finanční odměnou hrazenou z projektu a zároveň přispěli k obnově infrastruktury ve své komunitě. Projekt tak pomohl téměr 482 domácnostem. Rekonstrukce zavlažovacích systémů