Dobrovolníci v roce 2013 působí v organizacích, do kterých docházeli v minulých letech (viz „Přijímající organizace“).

Nově probíhá projekt „Poutními místy s dobrovolníky“, který podpořila Nadace Charty 77 Konto Bariéry a Nadace ČEZ. Dobrovolníci poskytnou doprovod seniorům na vozíčcích a pojedou na výlety na poutní místa ve Křtinách, Hostýně a na Svatém Kopečku u Olomouce. Senioři by se bez pomoci dobrovolníků na taková místa dostávali jen stěží.

 

DC v Prostějově v roce 2012 dokončilo projekty „Bavíme se s dobrovolníky“, který byl zaměřený na podporu aktivit klientů v Centru sociálních služeb v Prostějova. V rámci projektu „Život s oka mžiky“, pro ochrnutou klientku uspořádalo veřejné autorské čtení její poezie v Prostějovské knihovně. Dobrovolníci pomáhali pravidelně při aktivizačních činnostech a působili jako společníci osamělých seniorů.

Do dlouhodobých dobrovolnických programů se v roce 2012 zapojilo 98 dobrovolníků, kteří při dobrovolné činnosti strávili 4 693 hodin v sedmi organizacích poskytujících sociální služby.