Na programu koncertu byla tentokrát nejznámější vánoční mše, tedy Česká mše vánoční od Jana Jakuba Ryby v provedení 4Season Chamber Orchestra a Smíšeného sboru ČVUT. Sbormistrem a varhaníkem v jedné osobě byl Jan Steyer, orchestr dirigoval Marek Šedivý. Na závěr koncertu si vystupující společně s diváky zazpívali také jednu z nejznámějších českých koled, totiž píseň Narodil se Kristus Pán.

Výtěžek z koncertu je určen na podporu projektů, kterými ADRA pomáhá obětem domácího násilí. Již téměř deset let funguje v Hradci Králové v rámci ADRA pobočky Poradna pro oběti domácího násilí a trestné činnosti, která zdarma poskytuje poradenství i psychoterapeutickou pomoc přímým i nepřímým obětem domácího násilí, a od letošního roku odborníci z této poradny působí také jako školitelé v rámci projektu v koncertruzii, jehož záměrem je proškolit pracovníky ((právníky, psychology, sociální pracovníky) místních neziskových organizací, které se věnují pomoci obětem domácího násilí. Školení jsou realizována i pro policisty, soudce či další úředníky samosprávy.

Letošní adventní koncert …ET IN TERRA PAX… organizovaný ve prospěch organizace ADRA je již v pořadí pátý, autorem myšlenky tohoto projektu a hlavním organizátorem je hudební skladatel, producent a zpěvák Petr Hanzlík, mj. předseda sdružení Setkání s hudbou. V minulých letech se koncert uskutečnil v kostele Nejsvětějšího Salvátora v Klementinu, v kostele sv. Klimenta či v kostele sv. Šimona a Judy, výtěžek z koncertu byl v minulosti věnován na podporu programu rozvojového vzdělávání PRVák, na rekonstrukci zdravotnického střediska v Itibo v Keni či na podporu dobrovolnických center ADRA.

Mediální partneři                                                                                                Partner koncertu

logo           tydenik rozhlas                                        Studio Ypsilonka