Česká pobočka humanitární organizace ADRA působí v Barmě od roku 2008. Nejprve se zapojila do projektů humanitární pomoci po cyklonu Nargis, posléze zde začala realizovat i projekty  na podporu občanské společnosti. O těchto projektech, ale i o politické situaci v Barmě bude tematický večer 21. března.

Večer, který se uskuteční v Café Therapy (Školská 30, Praha) od 18 hodin, dostal název Barma/Myanmar v plenkách demokracie. V rámci programu budou shrnuty události posledních měsíců po přelomových volbách v roce 2010. V dubnu letošního roku se v Barmě také budou konat doplňkové volby, hosté se proto budou snažit odpovědět na otázku, zda jsme svědky tzv. „barmského jara“. Prostor bude věnován i problematice Karenského státu, který je jedním z nejzaostalejších regionů Barmy. Pozvání na večer přijala Sabe A. Soe, ředitelka Barmského centra Praha, a Jan Bečka z Orientálního ústavu AVČR, přední český odborník na Barmu, autor několika monografií o Barmě včetně první české učebnice barmštiny.

Program večera:

  • Barmské jaro v historicko-politickém kontextu (s důrazem na vývoj od předvolebního období 2010 do dnešních dní) – Jan Bečka
  • Burma Center Prague: projekty a zkušenosti – Sabe A. Soe
  • Projekty v loňském roce, očekávání v roce 2012  –  Monika Šikulová, Markéta Lančová (ADRA o. s.)
  • Promítání krátkých dokumentů z Barmy, převážně situace v Karenském státě, pohraniční oblasti
  • Diskuze / dotazy
  • Ochutnávka pokrmů a čajů z Barmy

Vstup na akci je zdarma.

ADRA o. s. děkuje Barmskému centru Praha a Orientálnímu ústavu Akademie věd ČR za spolupráci při organizaci večera. Večer je realizován v rámci projektu Posilování a rozvoj občanské společnosti a demokratických sil v Karenském státě financovaného z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu transformační spolupráce ČR.

logo Transition