V uplynulých dnech stouply hladiny řek na třetí povodňový stupeň na více než 40 místech v České republice. Nevládní organizace ADRA pečlivě monitoruje situaci v oblastech zasažených povodní. Do jižních Čech dnes dorazil Josef Koláček, hlavní koordinátor pomoci při mimořádných událostech organizace ADRA, a na místě se snaží zjistit aktuální potřeby místních obyvatel.  „Komunikujeme s krizovými štáby, se složkami Integrovaného záchranného systému a se zástupci ostatních nevládních organizací a zjišťujeme rozsah škod způsobených povodní.“

V nejbližších hodinách ADRA rozhodne o zapojení dobrovolníků a případném vyhlášení veřejné sbírky. Na okamžitou naléhavou pomoc uvolnila ADRA z pohotovostního fondu částku 250 000,- Kč. Pro další informace sledujte webové stránky www.adra.cz. 

ADRA  se v České republice aktivně zapojuje do pomoci při mimořádných událostech od roku 1997, kdy zasáhly velkou část Moravy rozsáhlé povodně.  Naposledy ADRA pomáhala při povodních v roce 2010 na Přerovsku, jižní Moravě, Děčínsku a Liberecku, kde koordinovala více než 1500 dobrovolníků.