Ve dnech 21. až 23. června 2012 proběhlo v Karlovarském kraji taktické cvičení složek Integrovaného záchranného systému s mezinárodní účastí MAAFEX 2012. Cílem cvičení bylo prověřit připravenost Hasičského záchranného sboru kraje na organizaci, koordinaci a poskytování humanitární pomoci obyvatelstvu postiženému mimořádnou událostí. Do samotného cvičení byly zapojeny orgány krizového řízení kraje, představitelé místní samosprávy, ale také neziskové organizace. Organizaci ADRA zastupoval koordinátor humanitární pomoci v ČR Josef Koláček.

V rámci cvičení byla simulována situace po silném zemětřesení, které způsobilo protržení hráze místního rybníka a zaplavení obce Teplá. Na záchranáře čekalo mnoho těžce i lehce zraněných. Zástupci neziskových organizací pomáhali při nácviku terénního šetření, výdeje pomoci z humanitárního skladu a poskytování psychosociální pomoci. Kromě záchranných složek se cvičení zúčastnila i záchranná jednotka z německé Služby technické pomoci (THW Sasko, Durynsko) a nově vytvořený Traumateam ČR, jednotka určená pro nasazování na mezinárodních záchranných operacích.

ADRA spolupracuje se složkami Integrovaného záchranného systému jak při mimořádných událostech v ČR (hlavně při povodních), tak v rámci projektu Komunitních intervenčních psychosociálních týmů, které se skládají z dobrovolníků poskytujících psychosociální pomoc obětem katastrof, ale i autonehod či požárů.

Foto: HZS ČR