V červnu 2013 se ADRA Česká republika stala členem evropské platformy nevládních organizací VOICE (Voluntary Organisations in Cooperation in Emergencies), která sdružuje více než 80 evropských organizací zabývajících se humanitární pomocí.

Cílem platformy VOICE je podporovat spolupráci jednotlivých organizací a přispívat k profesionalizaci humanitárního sektoru. VOICE sám humanitární operace nevykonává; působí hlavně jako prostředník mezi Evropskou unií a neziskovými organizacemi a napomáhá k vedení společné diskuse o humanitární pomoci.

ADRA se stala členem platformy VOICE

V současné době je členy sítě VOICE 83 nevládních humanitárních organizací z celé Evropy, mimo jiné také ADRA Velká Británie, ADRA Dánsko a ADRA Německo. Více informací o platformě VOICE najdete na www.ngovoice.org.