Humanitární organizace ADRA rozdělila během podzimu další peníze lidem postiženým červnovou povodní. Více než stovce rodin dohromady rozdala 3,3 milionu korun. Dohromady během letošního roku uvolnila cca 18 milionů korun.

Finanční pomoc mířila na Českobudějovicko, Kolínsko, Litoměřicko, Sedlčansko, Nymbursko a do okolí Prahy. Je určena hlavně na opravy a sanace omítek, opravu zařízení vyplavených domů či nákup nábytku a elektrospotřebičů.

„O částce pro každou rodinu rozhodovala povodňová komise. Domácnosti jsme osobně navštěvovali a s rodinami vyplňovali strukturovaný dotazník. Pro výši pomoci byl určující také počet členů v domácnosti a finanční situace rodiny. S každým příjemcem finanční pomoci jsme následně sepsali smlouvu,“ vysvětluje koordinátor Adry pro mimořádné události Josef Koláček.

Nejvíc peněz rozdělila ADRA už v létě, kdy asi 250 rodin získalo v součtu okolo 15 milionů korun. V druhém kole udělování pomoci uvolnila 3,3 miliony korun více než stovce rodin.

Na Litoměřicku, Nymbursku, Sedlčansku a Kolínsku ADRA ve spolupráci s obcemi čistila studny a poskytovala odborné poradenství při sanacích. Kromě technické, materiální a finanční pomoci působili na území zasaženém povodní pracovníci KIP týmů, což jsou speciálně vyškolení dobrovolníci, kteří poskytují psychosociální pomoc.

ADRA  se v České republice aktivně zapojuje do pomoci při mimořádných událostech od roku 1997, kdy zasáhly rozsáhlé povodně velkou část Moravy. ADRA pomáhala i při povodních v roce 2010 na Přerovsku, jižní Moravě, Děčínsku a Liberecku, kde koordinovala více než 1500 dobrovolníků.

Příběh ženy, která zažila ničivou povodeň dvakrát

Miloslava Čapková si myslela, že letos péct cukroví nebude. Voda, která v létě vtrhla do jejího domku v Křešicích, sahala do výšky dvou a půl metrů. Že by takovou spoušť mohla dát znovu do pořádku, ani nedoufala. Podobnou situaci bohužel nezažila poprvé, věděla, jaké martyrium jí čeká. „Povodeň nás zasáhla už kdysi, když jsme žili v Píšťanech. Bylo to zdrcující. Proto jsme se odtamtud odstěhovali. Pořídili jsme si v Křešicích malinký domeček a chtěli na tu hrůzu zapomenout. Mysleli jsme si, že to nemůže zopakovat. Byli jsme ujištění znalcem na nemovitosti, že je dům na bezpečném místě. Bydleli jsme sotva půlrok, když nás zase zaplavila voda,“ popisuje povodňové neštěstí Miloslava Čapková.

Ve složité situaci podle jejích slov přišla pomoc Adry jako na zavolanou. „Adra mi sehnala psychologa a pomohla mi krok po kroku řešit problémy. Také jsem dostala finanční dar. Díky tomu můžeme znovu bydlet a to cukroví nakonec opravdu upeču. Adra mi velmi pomohla i lidsky,“ dodává paní Miloslava.

Křešice na Litoměřicku patřily k nejpostiženějším obcím. Starosta Václav Kovařík říká, že nebýt finančních darů obce, Adry a Ministerstva pro místní rozvoj, mnoho lidí by dnes nebydlelo. Třeba už jen proto, že prý řada pojišťoven otálela s vyplácením náhrad za škody. „Mnozí si museli půjčit a hodně se zadlužit. Mezi postiženými byla spousta seniorů nebo lidí, kteří si půjčit nemohli, o to byla jejich situace horší.  Adra nám velmi pomohla,“ říká Václav Kovařík.

Pomoc organizace ADRA při povodních 2013 v číslech

  • 250 000 Kč uvolněných z pohotovostního fondu
  • 2,5 mil. Kč materiální pomoci rozdělené v cca 40 obcích
  • 18 milionů Kč vybraných na pomoc lidem zasažených povodní
  • 250 vyslaných dobrovolníků
  • 350 zapůjčených vysoušečů
  • cca 400 rodin získalo finanční pomoc