V souvislosti s šířením koronaviru v České republice plánuje organizace ADRA prostřednictvím svých dobrovolníků pomoci nejohroženějším skupinám obyvatel, tedy hlavně seniorům a lidem, kteří se ocitli v izolaci a nemají možnost zajistit si např. nákup potravin a léků. 

V mimořádné situaci v souvislosti s šířením koronaviru a onemocněním COVID-19 se dá očekávat potřeba určité skupiny lidí, kteří se ocitnou v izolaci a nebudou si moci např. obstarat nákupy či léky.

„Věříme, že tito lidé najdou pomoc ve svém nejbližším okolí a vyzýváme lidi, aby k sobě byli v rámci komunit navzájem vnímaví a všímaví a na osamocené lidi nezapomínali.“, říká ředitel organizace ADRA v České republice Radomír Špinka. I přes vzájemnou sounáležitost se ale pravděpodobně někteří lidé ocitnou bez pomoci, a proto se humanitární organizace ADRA rozhodla v této situaci reagovat.

Jak ADRA konkrétně pomůže?

ADRA je připravena pomoci skrze svých 15 dobrovolnických center po celém Česku a také své zkušenosti s koordinací dobrovolníků při mimořádných událostí. Díky této síti a spolupráci s místními samosprávami může ADRA efektivně propojovat lidi, kteří pomoc potřebují s těmi, kdo jsou ochotni pomoci napříč republikou.

„Budeme oslovovat naše současné dobrovolníky, kteří z důvodu ochranných opatření nemají možnost docházet za klienty do nemocnic a domovů pro seniory. Tito dobrovolníci s námi spolupracují dlouhodobě, jsou proškoleni a pojištěni. Kromě toho ještě absolvují další trénink zaměřený na hygienická pravidla, dostanou roušky a ochranné pomůcky. Můžeme se za ně tedy zaručit. Teď mohou docházet za lidmi, kteří se ocitli v současné situaci doma v izolaci a nemají možnost zajistit si nákup potravin, léků apod.“, uvádí vedoucí dobrovolnického centra ADRA Ostrava Dagmar Hoferková.

Konkrétně se pomoc organizace ADRA zaměří na:

– koordinaci dobrovolníků v jednotlivých městech ve spolupráci se samosprávami a dalšími organizacemi

– organizaci donášky nákupů a roušek přímo k seniorům

Jak se do pomoci může zapojit veřejnost?

Aktuální informace pro zájemce o tuto pomoc i dobrovolníky zveřejňujeme zde: https://adra.cz/dobrovolnictvi

Další informace a výzvy budou zveřejněny také na Facebooku Adry: https://www.facebook.com/ADRACzechRepublic/

 

Potřebujete pomoc?

Volejte naši centrální infolinku: +420 734 795 306