V rámci projektu „Posílení občanské společnosti v oblasti managementu, komunikace, fundraisingu a PR na Ukrajině“ hostila ADRA studijní pobyt pro tři zástupce neziskové organizace Institutia Respublica, působící na Ukrajině. 

Cílem pobytu byla výměna tzv. best practices. Do tohoto procesu se zapojily téměř všechny oddělení Adry. Naši ukrajinští partneři tak mohli získat informace z oblasti projektového a krizového managementu, fundraisingu, PR, financovaní NGOs, fungovaní dobrovolnictví a dalších zajímavých témat. Součástí programu bylo i setkání se zástupci dalších neziskových organizací a návštěva domova pro seniory a charitativního obchůdku Adry.

Studijní pobyt vnímali velmi pozitivně nejen samotní hosté, ale i všichni zúčastnění zaměstnanci Adry, pro které bylo setkání s lidmi z neziskového sektoru z jiného prostředí také velkým obohacením. Proto děkujeme našim třem hostům a novým přátelům, Anně, Viktorii a Alexandrovi a přejeme jim hodně úspěchů! 

Projekt podpořil Mezinárodní visegradský fond a Ministerstvo zahraničních věcí Korejské republiky.