Barmu zasáhly na přelomu července a srpna tohoto roku nejhorší povodně v  historii této asijské země. Počet zasažených obyvatel přesáhnul 1,3 milionu obyvatel, o domov přišlo 40 tisíc lidí, převážně na venkově. ADRA pomáhá vyrovnat se s následky řádění přírodní katastrofy v nejhůře postižených regionech Sagaing, Magway a Rakhine.

Obyvatelé oblastí zasažené povodněmi a následnými sesuvy půdy se potýkají především s akutním nedostatkem potravin a nezávadné pitné vody. Starost o majetek, o který v důsledku ničivé přírodní katastrofy přišli, se dostavuje vzápětí po zajištění základních potřeb postižených. Své domovy opustilo náhle 300 tisíc lidí, kteří se postupně vracejí do svých měst a vesnic, kde nacházejí to, co zbylo z jejich domů a polí. Místa, kde se před povodní nacházela pole, která pro mnohé obyvatele Barmy znamenají jediný způsob obživy, pokrývá jeden až dva metry silná vrstva bahna. V současné době probíhají odklízecí práce a sčítání škod. Polovina obyvatel Barmy žila již před povodní pod hranicí chudoby, panují tedy oprávněné starosti, jak negativní dopad bude řádění živlů mít zejména na ty nejchudší.

Naše barmská pobočka ADRA Myanmar pomáhá v postižených oblastech od samého počátku katastrofy. Správné a rychlé vyhodnocení dopadů a rozsahů krize je nezbytné pro efektivní zacílení humanitární pomoci. Přítomnost terénních týmů v několika oblastech Barmy umožnilo našim kolegům z ADRA Myanmar sestavit první plán pomoci, který se bude zaměřovat na nejhůře postižené oblasti, regiony Sagaing, Magway a Rakhinský stát.

ADRA myslí na zajištění základních lidských potřeb, ale také na potřeby budoucí. Postiženým farmářům ADRA pomůže obnovit zničená pole a úrodu poskytnutím rychle rostoucích osiv a zemědělských nástrojů. Obnova soběstačnosti farmářů a jejich rodin je prioritou, vytváření dlouhodobé závislosti na poskytované pomoci není v této situaci žádoucí. 900 nejchudších rodin obdrží přímou finanční pomoc. Rodiny samy si budou moci rozhodnout, zda peníze použijí na nákup jídla, léků či na obnovu zničeného obydlí. Těhotné ženy, staří lidé, nemocní či hendikepovaní lidé byli prioritně zařazeni na seznam příjemců jednorázové finanční podpory. Ničivá síla živlů měla za následek také zničení či znečištění vodních zdrojů a sanitárního zařízení, což sebou přináší řadu zdravotnických a environmentálních rizik. ADRA se postará o obnovu 200 latrín a ve spolupráci s mezinárodní organizací UNICEF povede ve 25 vesnicích osvětové kampaně zaměřené na pravidla hygieny. Humanitární pomoc zajišťovanou ADRA Myanmar finančně podpořila také ADRA Česká republika uvolněním prostředků z fondu na humanitární katastrofy.