Region Afrického rohu trpí nejsušším obdobím od roku 1951. Kritické sucho a světový nárůst cen potravin mají za následek zvyšující se míru podvýživy místního obyvatelstva. Pomoc potřebuje více než 10 milionů lidí, téměř polovina tohoto počtu jsou děti. OSN již dokonce pro části Somálska vyhlásilo stav hladomoru. ADRA ČR se rozhodla zapojit do pomoci vyhlášením veřejné sbírky a podporou aktivit sítě ADRA.

Potravinová krize zasáhla několik zemí regionu, mezinárodní organizace ADRA již nyní realizuje projekty pomoci v Somálsku, Keni, Etiopii a Ugandě. Cílem je nejen boj s podvýživou, ale i zajištění zdrojů pitné vody tak, aby nedocházelo k šíření nemocí přenášených vodou. V tuto chvílí je plánována pomoc 85 tisícům obyvatel regionu.

V Somálsku jsou ve strategických lokalitách budovány či opravovány studně, voda je distribuována také pomocí cisteren. V uprchlických táborech ADRA rovněž staví latríny. Plánována je zde i distribuce nepotravinové pomoci – přikrývek, moskytiér, nádob na vodu a tablet na ošetření vody. V Etiopii sucho zasáhlo především venkovské obyvatelstvo, jehož obživa je závislá na chovu dobytka a na zemědělství. ADRA zde proto zajišťuje krmivo pro dobytek a veterinární asistenci. V Keni ADRA poskytuje příděly potravin 800 domácností, zvláštní zřetel je přitom brán na děti, těhotné a kojící ženy. Pitná voda je zde distribuována v cisternách, budují se i nové studně. V Ugandě se ADRA soustředí v oblasti Karamoja, kde rozděluje potraviny a pitnou vodu.

Česká pobočka organizace ADRA podpoří tyto projekty finančními prostředky. K tomu účelu uvolnila ze svého pohotovostního fondu 5000 euro a dále otevřela veřejnou sbírku. Lidé mohou své příspěvky zasílat na konto 40284028/0300 variabilní symbol 392. Přispět lze také zasláním DMS ve tvaru DMS ADRA na číslo 87777 (cena DMS je 30 Kč, ADRA obdrží 27 Kč).