Nevládní organizace ADRA podrobně monitoruje situaci v oblastech postižených povodní a zapojuje se do pomoci lidem v zatopených oblastech. Na pomoc lidem zasaženým povodněmi ADRA otevírá veřejnou sbírku s číslem účtu 34983498/0300, variabilní symbol 391. Lidé mohou pomoci také zasláním dárcovské SMS ve tvaru DMS ADRA na číslo 87777.

Do jižních Čech dnes dorazil Josef Koláček, hlavní koordinátor pomoci při mimořádných událostech organizace ADRA, a na místě se snaží zjistit aktuální potřeby místních obyvatel.  „Komunikujeme s krizovými štáby, se složkami Integrovaného záchranného systému a se zástupci ostatních nevládních organizací a zjišťujeme rozsah škod způsobených povodní.“

V nejbližších hodinách ADRA rozhodne o zapojení dobrovolníků. Na okamžitou naléhavou pomoc uvolnila ADRA z pohotovostního fondu částku 250 000,- Kč. Pro další informace sledujte webové stránky www.adra.cz

ADRA  se v České republice aktivně zapojuje do pomoci při mimořádných událostech od roku 1997, kdy zasáhly velkou část Moravy rozsáhlé povodně.  Naposledy ADRA pomáhala při povodních v roce 2010 na Přerovsku, jižní Moravě, Děčínsku a Liberecku, kde koordinovala více než 1500 dobrovolníků.

Povodňová telefonní informační linka organizace ADRA:
Pro jižní Čechy: 731 705 002
E- mail: povodne@adra.cz

Pomozte lidem zasaženým povodní: 

  • zasláním DMS ve tvaru DMS ADRA na tel. číslo 87 777 (Cena jedné DMS je 30 Kč, ADRA obdrží 27 Kč)
  • zasláním libovolné částky na účet veřejné sbírky 34983498/0300, variabilní symbol 391. Platbu můžete realizovat prostřednitvím online platební brány: