Nové slumové centrum Čalantika otevřela ADRA v srpnu v bangladéšské metropoli Dháka. Centrum se nachází v těsné blízkosti rozsáhlého slumu Čalantika v dhácké čtvrti Mirpur, kde žije asi 10 tisíc lidí. 50 dětí z chudinského slumu má díky centru zajištěnou pravidelnou školní docházku, zdravotní ošetření, zájmové aktivity po škole a teplé jídlo.

SadžíbJedním z nových žáků slumového centra je i devítiletý Sadžíb, který žije ve slumu se svou babičkou v příbytku z bambusu a plechu. Babička pracuje jako pomocnice v domácnosti a nevydělá pro oba dost peněz, takže Sadžíb sbírá na ulici použitý papír, recyklovatelné materiály a prodává je. Do školy začal Sadžíb chodit až v centru Čalantika poté, co Sadžíbovu babičku oslovili pracovníci organizace ADRA. Denně se učí číst, psát, počítat, ale také čistit zuby nebo mýt ruce. Součástí práce centra je i podpora rodin sociálními pracovníky a osvětové aktivity o správné hygieně, výživě, o důležitosti vzdělávání či o lidských a pracovních právech.

Podpořte nové slumové centrum

https://www.adra.cz/adraadmin/novinky/index/editdocument/id/680

Podpora vzdělávání dětí je jednou z nejlepších cest, jak v Bangladéši zmírnit chudobu

 Děti se učí ve slumovém centruPracujeme s dětmi i s jejich rodiči. Děti se budou rok učit v naší škole, seznámí se s pravidelným školním režimem i se základy hygieny. Sociální pracovníci poté pomohou rodině s přestupem dítěte do státní školy a dítě i rodinu budou v docházce do školy nadále podporovat a motivovat je. Centrum je navíc otevřeno celý den a děti se tu mohou zapojit do různých volnočasových aktivit, získají tu potřebné zázemí, které se jim v chudinském slumu většinou nedostává,“ říká Jarmila Szkutová, koordinátorka programu BanglaKids.

90 % lidí ze slumů v Dháce žije hluboko pod hranicí chudoby a měsíční příjem rodiny se pohybuje mezi 700 – 1500 Kč. V dháckých slumech je počet škol v porovnání s počtem dětí velmi nízký – jen ve čtvrtině slumů funguje státní škola. Okolo 2.4 miliónů dětí z bangladéšských slumů ve věku 6-10 let nemá vůbec přístup k základnímu vzdělání. 

Děti ze slumuChudí a negramotní rodiče své děti do školy často vůbec nepošlou. Jindy děti navštěvují vyučování nepravidelně, jsou nuceny pro rodinu vydělávat peníze. Postupně chodit úplně přestanou,“ vysvětluje Landerson Santana, ředitel organizace ADRA Bangladéš. „Centrum z této reality vychází a snaží se dětem, jako je Sadžíb, svým podpůrným vzdělávacím a sociálním programem pomoci. Naším cílem je, aby děti školní docházku dokončily. Věříme, že podpora vzdělávání dětí je jednou z nejlepších cest, jak v Bangladéši zmírnit chudobu,“ dodává L. Santana.

Program BanglaKids, nevládní organizace ADRA Česká republika na provozu centra spolupracuje s organizací ADRA Bangladéš, která již 10 let podporuje chudé bangladéšské děti ve 4 podobných slumových centrech v Dháce,  Mymensinghu a Khulně.

Jak slumové centrum Čalantika organizace ADRA podporuje děti i jejich rodiny:

 • Děti se svačinkouCentrum poskytuje dětem kvalitní základní vzdělání. Děti se učí číst, psát, počítat, všeobecným znalostem, základům angličtiny, hygieny a základním dětským právům.
 • Děti se v centru mohou zapojit do různých volnočasových aktivit.
 • Centrum zprostředkovává zdravotní ošetření pro děti a pravidelné preventivní prohlídky lékařem.
 • Děti v centru denně dostanou výživné teplé jídlo a svačinu.
 • Centrum organizuje pravidelné vzdělávací programy pro rodiče a opatrovníky dětí na různá témata: gramotnost, hygiena, výživa, prevence nemocí, lidská a pracovní práva apod.
 • Sociální pracovníci a učitelé z centra pravidelně navštěvují rodiny zapojené do projektu a zprostředkovávají sociální poradenství.

Podpořte práci slumového centra i vy!

Pro celoroční práci slumového centra i jeho rozvoj je nezbytná pravidelná podpora dárců. Individuální i firemní dárci mohou centrum podpořit jednorázovým nebo pravidelným příspěvkem na konto projektu: 4159 4159/0300, variabilní symbol 131 nebo platbou přes on-line portál zde. Z darovaných finančních příspěvků jsou hrazeny školní pomůcky, platy učitelů, pronájem prostor centra, výživné jídlo, svačiny a léčebná ošetření dětí.

Slum Čalantika a slumy v hlavním městě Bangladéše Dháka v kostce:

 • Ulička ve slumuDháka patří mezi 20 největších a nejvíce zalidněných měst světa. Čtvrtina dhácké populace (přes 4 miliony lidí) žije ve slumech, více než polovina jsou děti.
 • 65 – 70% obyvatel dháckých slumů je negramotných, 60% dětí je podvyživených.
 • Okolo 90% lidí obývající slumové čtvrti v Dháce žijí pod hranicí chudoby.
 • Jen každé páté dítě, které žije v jednom z dháckých slumů, chodí do školy.
 • Slum Čalantika je jedním z téměř 5 000 slumů v hlavním městě Bangladéše, Dháce.
 • Rodiny s průměrným počtem 7-10 členů tu obývají prostor o rozloze 5 m². Žijí v jednoduchých příbytcích z plechu, bambusu a igelitu spojené bambusovým lešením.
 • 10 000 rodin ve slumu žije ve velmi špatných životních a hygienických podmínkách – chybí zde pitná voda a kanalizace, rodiny sdílí společné latríny.
 • Průměrný měsíční plat hlavy rodiny ve slumu Čalantika je okolo 1 400 CZK.
 • V blízkosti slumu existuje jen jedna státní škola.