Při příležitosti Mezinárodního dne dobrovolníků, který připadá na 5. prosince, ADRA otevírá nové dobrovolnické centrum v Havířově. Celkově tedy bude ADRA provozovat jedenáct dobrovolnických center, která vysílají dobrovolníky do zařízení ve 27 městech v ČR. V roce 2012 ADRA dobrovolnická centra koordinovala 1635 dobrovolníků, kteří pravidelně docházeli do 116 zařízení – domovů pro seniory, nemocnic, zařízení sociální péče, dětských domovů, kojeneckých ústavů, hospiců apod. Do konce roku tak ADRA dobrovolníci v těchto zařízeních odpracují přes 52 tisíc hodin.

Dobrovolník je člověk, který se ze své vůle rozhodne věnovat svůj čas, znalosti a zkušenosti potřebným lidem, a to bez nároku na odměnu. Dobrovolnictví nabývá rozmanitých podob, existuje v neformální (př. sousedská výpomoc) i organizované podobě. ADRA se věnuje rozvoji dlouhodobého a pravidelného dobrovolnictví v rámci programů akreditovaných ministerstvem vnitra. „Počet dobrovolníků v ČR koordinovaných dle zákona o dobrovolnické službě stoupl dle aktuálních údajů na dvacet tisíc,“ uvedl Radek Jiránek, vedoucí oddělení preventivních programů a dobrovolnické služby Ministerstva vnitra ČR. ADRA tedy koordinuje 8 % dobrovolníků z tohoto celkového množství.

Dobrovolník ADRATypickým ADRA dobrovolníkem je studující žena ve věku mezi 20 a 30 lety. Mezi dobrovolníky je však také velký počet seniorů (13 %) či nezaměstnaných (27 %). Podle průzkumu Nadace Vodafone z loňského roku se některé z forem dobrovolnictví věnuje 12 % Čechů. Ačkoliv se přes 40 % lidí domnívá, že pomoc nejvíce potřebují senioři a handicapovaní, většina českých dobrovolníků pomáhá v oblasti ochrany životního prostředí (52 %) nebo se angažuje v dobrovolné podpoře místní kultury či sportu (40 %). ADRA dobrovolníci však nejčastěji dochází právě do domovů pro seniory a za pacienty v nemocnicích, pomáhají také lidem s mentálním i tělesným postiženým, dlouhodobě nemocným, osobám v paliativní péči a opuštěným dětem. Dobrovolníci pravidelně, minimálně jednou týdně, docházejí za svými klienty, doprovází je na procházkách, čtou s nimi, hrají s nimi hry nebo si s nimi jen povídají. Přispívají tak k zmírňování pocitů osamění či obav z obtížné životní situace.

Zážitky, které si dobrovolníci odnášejí, jsou často velmi silné a obohacující. „Vzpomínám si na velmi krásnou romskou dívku, která se zprvu bránila jakémukoliv kontaktu. Velmi dlouho jsme si k sobě hledaly cestu, ale vzpomínám, jak si mi poprvé lehla na kolena a dovolila mi hladit ji po vlasech,“ říká Silvie, která začínala jako dobrovolnice v dětském domově. Její kolegyně Alžběta, která pravidelně dochází na dětské oddělení do nemocnice, si vybavuje jiný příběh: „Na intenzivce ležela dvanáctiletá holčička, těžce mentálně i tělesně postižená. Možná si někdo myslí, že se v takovém případě příliš pomoci nedá. Ale i člověk, který se nemůže hýbat a mluvit, vnímá. Sedla jsem si k ní, chytla ji za ruku a hladila po čele. Víte, co se po dvou hodinách stalo? Podívala se na mne a usmála se. Byl to zážitek, budu ho mít napořád.

Demografické složení ADRA dobrovolníků