Přesně před rokem otřásl přístavem v libanonském Bejrútu ničivý výbuch, který připravil o život 218 osob, zranil jich 7 000 a 300 000 lidí dočasně připravil o domov. Celosvětová síť ADRA na katastrofu reagovala okamžitým vysláním humanitární pomoci a vypsáním sbírky, do které jsme se zapojili i my. Dárci a dárkyně z Česka přispěli celkem 214 890 Kč. Výbuch jen prohloubil již probíhající ekonomickou i humanitární krizi, se kterou se země jako celek potýká dodnes. Díky finanční podpoře jsme však mohli pomoci konkrétním lidem z bezvýchodné situace. ADRA pomohla celkem 470 domácnostem se základními opravami jejich domovů, přičemž z českých prostředků bylo podpořeno 20 rodin. Tady jsou příběhy dvou z nich.

Maggy

Paní Maggy Nassour žije se svým manželem v domě naproti bejrútskému přístavu, ve čtvrti Karantina, kde došlo 4. srpna 2020 k výbuchu. Od katastrofy se Maggy potýkala s traumatem, způsobeným jednak otřesným zážitkem, ale i obavami z toho, jak si ona a její manžel budou moci dovolit opravit svůj domov. Maggyin muž je vážně nemocný a může pracovat jen na částečný úvazek, oba jsou tak pod velkým tlakem, který ještě umocňuje zmiňovaná vleklá ekonomická krize v zemi. Díky společnému projektu „Beirut Blast Response Network“ (Reakce na výbuch v Bejrútu) mohla ADRA Libanon poskytnout Maggy finanční prostředky na opravu domu a nákup potřebných věcí, o které během události přišla. Ta si této pomoci nesmírně váží a vzkazuje: „Ráda bych Adře vyjádřila svou lásku, respekt a uznání. Lidé z Adry jednali vždy čestně a eticky, chovali se ke mně jako ke členu rodiny. Ujistili se, že jsem hotovost skutečně obdržela. Proto bych ráda poděkovala a vyjádřila svou nejhlubší vděčnost všem zaměstnancům, dobrovolníkům i dárcům, kteří stojí za skvělou prací této organizace. ADRA mne a mého manžela podržela v nejtěžší chvíli našeho života.“ Za získané finanční prostředky Maggy opravila veškeré škody na domě a zbylo i na léky pro manžela.

Antoine

Stejně jako Maggy, i pan Antoine Yazbeck žije se svou ženou ve čtvrti Karantina, která je od místa výbuchu vzdálena necelý 1 kilometr. I on obdržel finanční podporu z naší sbírky. Při návštěvě týmu ADRA, který jednak dohlíží na to, jak byly získané prostředky využity, ale také si povídá s lidmi o jejich zážitcích a pocitech, vyprávěl o své situaci po katastrofě: „Všechna naše okna, dveře a nábytek byly poškozeny. Rozbité sklo všechno zničilo a zdi se rozpadly. Nevěděli jsme, jak vše opravíme, nemohli jsme si to dovolit. Jsem elektrikář, ale už několik let jsem nezaměstnaný a nejsme na tom finančně dobře. Napřed přišla ekonomická krize, pak koronavirus a nakonec výbuch. Díky pomoci ADRA a jejího týmu jsem mohl opravit dveře, kuchyň, vodovodní potrubí a udělat mnoho dalších drobných oprav. Jsem velmi vděčný Adře za podporu během této katastrofy. Vaše pomoc mi zcela změnila život. Pokud bych mohl naopak já pomoci třeba s elektrickými pracemi, dejte mi prosím vědět. Rád pomůžu jakkoli bude potřeba, abych vyjádřil svou vděčnost za podporu, kterou jste poskytli vy mně.“