Po středeční výzvě humanitární organizace ADRA se začínají hlásit dobrovolníci, kteří jsou ochotni zapojit se do pomoci v souvislosti se šířením koronaviru a onemocněním COVID-19 v zemi. Dobrovolníci ADRA budou pomáhat především s donáškou nákupů potravin a léků nejohroženějším skupinám obyvatel – osamělým seniorům a lidem v izolaci, kteří nemají přirozenou síť sociálních kontaktů ze strany rodiny, sousedů či známých a zároveň si nemůžou objednat nákupy on-line.

Jak funguje dobrovolnická pomoc s Adrou v době Koronaviru?

Jak pomáháme?

Většina našich dobrovolnických center zajišťuje:

  • roznos nákupů seniorům
  • koordinaci dobrovolníků ve spolupráci s městem a dalšími organizacemi, dále distribuci roušek

Jak probíhá roznos nákupů?

  • Po telefonické domluvě s potřebným seniorem dobrovolník bezkontaktně převezme seznam nákupu s příslušným obnosem, poté nakoupí v obchodě a nákup (potravin, léků) se zbylými penězi a pokladním lístkem bezkontaktně předá zpět. Na vše dohlíží náš koordinátor.

Kdo může pomoci využít?

  • Senior (nebo jiné izolované osoby), které nemohou k zajištění nákupu (potravin, léků) využít jinou možnost.  Nemají přirozenou sociální síť (rodinu, vazby v sousedství, přátele), nemají internet k objednání nákupu on-line nebo možnost zajistit donášku přes pečovatelskou službu.

Kde se mohu o pomoc přihlásit?

Jsou dobrovolníci ADRA důvěryhodní?

  • Všichni dobrovolníci jsou pečlivě proškoleni tak, aby se minimalizovalo riziko přenosu nákazy.
  • Dobrovolníci jsou vybaveni potřebnými ochrannými pomůckami (rouškou, rukavicemi a dezinfekčními gely). Na ochranné vybavení pro naše dobrovolníky můžete přispět zde.
  • Předání nákupu nebo roušky probíhá bezkontaktně.
  • Více o tom jak fungují naše dobrovolnická centra zde: https://www.adra.cz/dobrovolnictvi

Mohu se nyní přihlásit jako dobrovolník k roznášce nákupů?

  • Nové dobrovolníky pro tuto službu momentálně využíváme spíše okrajově. Vzhledem k tomu, že situace ale bude dlouhodobější, nové dobrovolníky evidujeme pro případ, že by byla v budoucnu potřeba větší, než jsou kapacity našich dlouhodobých dobrovolníků. Máte-li o dobrovolnictví zájem, kontaktujte dobrovolnické centrum ve vašem městě nebo vyplňte tento formulář: https://www.adra.cz/dobrovolnictvi/pro-zajemce

Kde naleznu aktuální informace:

V jakých regionech pomáháme?

 

ADRA x Koronavirus

Organizace ADRA má v celé České republice síť patnácti dobrovolnických center, která ročně vysílají do přijímajících organizací více  než 2700 dobrovolníků. Všichni naši dobrovolníci jsou v souladu se Zákonem o dobrovolnické službě pečlivě vybíráni, proškoleni a pojištěni,“  říká ředitel organizace ADRA v České republice Radomír Špinka. Organizace ADRA zajišťuje,  aby se k momentálně nejzranitelnější části populace dostali pouze spolehliví a prověření lidé, kteří nebudou mít tendenci využít současnou situaci ve svůj prospěch.

V současné době jsou do pomoci zapojena dobrovolnická centra v největších městech – v Praze, v Brně, v Ostravě, v Českých Budějovicích, ale i ve Frýdku-Místku, v Havířově, ve Valašském Meziříčí, ve Znojmě, v Břeclavi, Příbrami, v Liberci a v Klatovech.

Propojujeme seniory s dobrovolníky

„Z našeho pohledu je v současné situaci velmi důležité, aby pomoc neprobíhala živelně ale koordinovaně. Proto aktivně komunikujeme se zástupci místních samospráv na lokálních úrovních –  se starosty, s vedoucími sociálních odborů a sociálních služeb s cílem vytipování potřebných osob. Naše role v celém procesu pak spočívá v tom, že na základě vzniklé poptávky propojíme našeho dobrovolníka s konkrétním seniorem, který má o donášku zájem. V praxi tak naplňujeme naše hlavní poslání, kterým je propojovat svět těch, kteří pomoc nabízejí s těmi, kteří ji teď nejvíce potřebují,“ uvádí vedoucí Dobrovolnického centra ADRA Ostrava Dagmar Hoferková, která v tuto chvíli zastává i roli koordinátora dobrovolnických center při této mimořádné události.

ADRA usiluje o efektivní a rychlou formu podpory, průběžně eviduje všechny ochotné dobrovolníky dle místa bydliště, aby k nim mohla „napárovat“ seniora, či jinak ohroženou osobu s nejbližší dojezdovou vzdáleností. Zároveň se však snaží o maximální podporu a bezpečnost svých lidí, kteří se v terénu pohybují: „ADRA pro své dobrovolníky připravila propracovaný manuál pro předávání nákupu tak, aby se minimalizovalo riziko přenosu nákazy. Tento postup je v souladu s doporučeným postupem Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR v souvislosti se šířením nákazy koronavirem COVID-19 a konzultovali jsme jej i se Zdravotním ústavem se sídlem v Ostravě.“, dodává Dagmar Hoferková.