Máte dobrou duši? Na tuto otázku si paní Hana Davidová, dobrovolnice nevládní organizace ADRA, může odpovědět: Ano mám. V úterý 28.5.2013 byla totiž paní Hana oceněna v kategorii jednotlivců pilotního projektu Dobrá duše, jehož záměrem je poprvé v České republice ocenit instituce a jednotlivce, kteří pomáhají rozvíjet dobrovolnictví seniorů u seniorů a motivovat další aktivní seniory do dalších ročníků. 

Hlavní myšlenkou projektu Dobrá duše je snaha o zlepšení péče o seniory v zařízeních, která jim poskytují dlouhodobou péči. „Podle toho, jak se společnost stará o své seniory, poznáme, jak je moderní. Podle toho, jak je schopná zapojovat dobrovolníky, poznáme, jak je občansky aktivní“, uvedl konferenci slovy pan Jiří Horecký, ředitel Asociace poskytovatelů sociálních služeb a partner projektu. Do prvního ročníku projektu se přihlásilo 26 zařízení a 27 dobrovolníků-seniorů. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhlo v Klášteře minoritů sv. Jakuba v Praze a jednou z oceněných se stala i novojičínská obyvatelka paní Hana.

Paní Hana Davidová nedávno oslavila 70. narozeniny, přes svůj věk a ne zcela adekvátní zdravotní stav se věnuje třetím rokem organizovanému dobrovolnictví. Navštěvuje pravidelně „své muže – seniory“ v Domově Slunovrat v Ostravě a v Domově Duha v Novém Jičíně. Obě zařízení spolupracují dlouhodobě s Dobrovolnickým centrem ADRA Frýdek-Místek a s Dobrovolnickým centrem ADRA Ostrava, které paní Davidovou k dobrovolnictví oslovily. „To, že paní Davidová obdržela toto ocenění, je velký úspěch pro celé naše zařízení i pro všechny ostatní dobrovolníky, kteří k nám do domova docházejí,“ vyjádřila ředitelka Dana Jančálková, z nominovaného zařízení pro seniory, Domova Duha v Novém Jičíně. A jak prožívá ocenění čerstvá nositelka titulu? „Slavím to s dcerou a vnučkou a musím přiznat, že jsem tak velikánskou květinu neměla ani na své vlastní svatbě. Netušila jsem, že pro nás v Praze připraví takovou slávu.“

 „Dobrovolnictví je pro naše zařízení velmi osobní a citová záležitost, zejména z důvodu velkého přínosu pro naše uživatele, kteří vnímají dobrovolnickou činnost velmi pozitivně. Jsem nesmírně šťastná za vše, co se nám v průběhu dobrovolnické činnosti podařilo a všem, kteří se této velmi obětavé aktivitě věnují od srdce děkuji, a přeji si, aby mezi námi bylo takovýchto lidí více,“ zhodnotila na závěr paní Jančálková.

Dobrovolnická centra ADRA pracují jako prostředníci mezi dobrovolníky a přijímajícími organizacemi, jimiž jsou například domovy pro osoby se zdravotním postižením, nemocnice, domovy pro seniory a kojenecké ústavy. Hlavním cílem práce dobrovolnických center je poskytnout smysluplnou činnost občanům všech věkových kategorií a zároveň vyhledávat ty, kteří pomoc potřebují. V roce 2012 spolupracovalo 11 dobrovolnických center ADRA v České republice se 113 sociálními, zdravotnickými a dalšími zařízeními a koordinovala činnost 1 686 pravidelných dobrovolníků. Ti věnovali druhým 54 216 hodin svého volného času, tj. 6 777 pracovních dní. Dobrovolnické centrum ADRA Frýdek-Místek bylo založeno v roce 2004.