Na světě je dnes téměř 60 milionů lidí, kteří museli opustit své domovy v důsledku válek, konfliktů či pronásledování, více než polovina z nich jsou děti. ADRA vyzývá k pomoci lidem v nouzi a veřejně se staví proti projevům nenávisti, které otázku uprchlíků v posledních dnech doprovázejí.

ADRA Česká republika již přes 20 let poskytuje pomoc lidem v nouzi, bez ohledu na jejich etnickou, politickou, či náboženskou příslušnost. Naše činnost je založena na křesťanských principech, z nichž tím nejzákladnějším je: „Milovat budeš Pána Boha svého z celého svého srdce a miluj svého bližního jako sám sebe.“ Právě těmito dvěma zásadami je formován i náš postoj k pomoci uprchlíkům: pomoc bližnímu znamená i pomoc lidem prchajícím před násilím a válkou do Evropy.

Uvědomujeme si, že situace si žádá komplexní řešení. Zároveň považujeme za nutné veřejně odsoudit projevy nenávisti, které se v dnešní době v našem státě šíří v souvislosti s tématem přijímání uprchlíků. Populismus bohužel dostává často přednost před fakty a soucitem a pochopením pro lidi, kteří se ne vlastní vinou ocitli ve velmi obtížné situaci. Zavírat oči před problémy, které se nás osobně nedotýkají, je snadné. V době oslav 70. výročí konce druhé světové války je však na místě si připomenout, že skoro stejně snadné je ocitnout se na druhé straně, na straně těch, kteří prchají a kteří pomoc potřebují. Veřejnou diskuzi doprovází strach a nepravdy, což často odvádí pozornost od závažnosti humanitárních krizí, které k dnešnímu dni vyhnaly z domovů rekordní počet lidí.

Česká republika přijímala v devadesátých letech tisíce utečenců ze zemí bývalé Jugoslávie, ADRA Česká republika jim tehdy spolu s řadou dalších organizací pomáhala. Tato situace pro nás tedy není zcela nová. Co je nové, je strach a nenávistné projevy. ADRA Česká republika tyto projevy odsuzuje a vyzývá k solidaritě a pomoci lidem, kteří naši pomoc potřebují.

ADRA Česká republika pomáhá lidem postiženým válkou například na Ukrajině, čímž se snažíme předcházet dalším migračním vlnám. Neodmítáme však pomoc těm, kteří jsou pronásledováni za uplatňování politických práv a svobod nebo mají odůvodněný strach z pronásledování z důvodu rasy, náboženství, národnosti, příslušnosti k určité společenské vrstvě nebo pro zastávání určitých politických názorů ve státě, jehož jsou občany.