Silné monzunové deště trvající po dva měsíce způsobily rozsáhlé záplavy v jihovýchodní Asii. Zasaženo bylo mnoho států, situace je však nejvážnější v Thajsku a Kambodži. Místní pobočky humanitární organizace ADRA pomáhají postiženým již od začátku října. Projekty pomoci mohou nyní finančně podpořit i lidé v ČR.

V Thajsku záplavy nejprve postihly severní horské oblasti, kde bylo vyplaveno několik táborů s barmskými uprchlíky. Jelikož ADRA v těchto táborech působí dlouhodobě, soustředila svou pozornost nejprve do této oblasti. Obyvatelé táborů dostali materiál na opravu svých obydlí (cement, hřebíky, plechy, bambus).  Voda ovšem postupně zaplavovala i území v nížinách. Záplavy postihly 28 provincií, zatopeno bylo přes milion hektarů orné půdy. Počet lidí postižených povodní se odhaduje na 2,6 milionu. ADRA Thajsko v důsledku těchto událostí začala postiženým rodinám distribuovat balíčky toho nejnutnějšího – především potravin (nudle, rýže, rybí konzervy), pitné vody a léčiv proti plísním.  Dosud bylo obdarováno přes 2000 domácností.

V Kambodži bylo zaplaveno 17 provincií, počet postižených přesáhl jeden milion. Mnoho lidí přišlo o střechu nad hlavou. Záplavy rovněž zničily úrodu rýže (až 16 % celkové rozlohy rýžových polí), která je pro místní obyvatele základní potravinou. ADRA Kambodža svou pomoc soustředí do odlehlých oblastí, kde se většinou nedostává vládní pomoci, a pomoc distribuuje zejména chudému venkovskému obyvatelstvu. Stejně jako v Thajsku i zde jsou distribuovány potraviny (nudle, konzervy, rýže, olej, cukr), pitná voda, ale také plachty a rohože na stavbu dočasných obydlí.

ADRA ČR na pomoc lidem postiženým povodněmi v Thajsku i v Kambodži otevřela veřejnou sbírku, přispívat lze zasláním libovolné částky na následující číslo účtu:

  • Thajsko: 4159 4159/0300, variabilní symbol 382
  • Kambodža:4159 4159/0300, variabilní symbol 381

Darovací smlouvu k vyplnění naleznete zde.