V srbském městě Smederevo od roku 2010 funguje ubytovací zařízení a rehabilitační centrum pro ženy a děti, které se staly obětí domácího násilí. ADRA ČR se letos rozhodla provoz tohoto domu finančně podpořit. Problematice ochrany obětí domácího násilí v Srbsku se ADRA věnuje dlouhodobě, první projekt s touto tematikou zde realizovala již v roce 2006.

 V Domě bezpečí ve Smederevu se může ubytovat až 30 klientů. Mohou využívat sedm pokojů, kuchyň, jídelnu a společný denní obývací prostor. Klientům poskytuje služby osm specializovaných pracovníků, mezi nimi psycholog, speciální pedagog, sociální pracovník, i vyškolení dobrovolníci. V rámci této podpory je zřízena i krizová telefonní linka, na kterou se oběti mohou obracet 24 hodin denně. Domov bezpečí spolupracuje s místními úřady, policií i ostatními nevládními organizacemi. ADRA ČR jeho provoz v letošním roce podpořila částkou 75 tisíc korun.

Výrobky dětí z Domu bezpečí

„Od té doby, co jsem s dětmi přišla do centra, se cítím v bezpečí.  Vždy, když se objevil problém, personál na nás měl čas a pomohl nám. Pochopila jsem tu, že žádná žena by nikdy neměla podstupovat násilí, pro každou situaci existuje řešení,“ uvádí Ljubica, klientka Domu bezpečí.

Balkánské státy patří mezi země s vysokým počtem případů domácího násilí a podle statistik se například v Srbsku každá druhá žena setkává s psychickým terorem, každá třetí s fyzickým. Do devadesátých let minulého století se přitom v Srbsku o problému domácího násilí téměř nemluvilo, první azylový dům vznikl v Bělehradě až v roce 2002. Již v roce 2006 ADRA ČR zahájila v Srbsku rozvojový projekt, ve své době jeden z největších, jehož cílem byla podpora Centra pro oběti domácího násilí v Kragujevaci, v rámci kterého působila poradna i dům bezpečí. Součástí projektu byla také školení místních pracovníků, v rámci kterých svým srbským kolegům předávali zkušenosti odborníci z ČR, včetně zaměstnanců z ADRA pobočky v Hradci Králové, kde od roku 2003 rovněž funguje Poradna pro oběti násilí a trestné činnosti. I po skončení tohoto projektu ADRA dále finančně podporovala provoz Domu bezpečí v Kragujevaci či realizaci osvětové kampaně.